2 november 2022

KOO-zaken gaan volgende fase in

De AFMP sprak deze week met Defensie over de door ons namens ruim 100 leden gemaakte KOO-bezwaren tegen de weigering om gevolg te geven aan de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). In een door ons aangespannen procedure bepaalde de CRvB in februari dat cadetten die de Korte Officiers Opleiding (KOO) volgen, na de afronding hiervan en vóór de start van de Vaktechnische Opleiding (VTO), moeten worden bevorderd tot tweede luitenant. Door een wisseling van de wacht bij de HDP is opnieuw vertraging ontstaan in de behandeling van de genoemde bezwaren en dat vinden we niet langer verantwoord. Daarom gaan we de komende tijd voor alle leden voor wie we bezwaar maakten ingebrekestellingen indienen, zodat de rechtszaken van start kunnen gaan.

We hebben een geruststellende mededeling voor iedereen die als gevolg van de invoering van het nieuwe salarisgebouw bij een bevordering dit jaar (veel) hoger wordt ingeschaald dan bij een bevordering volgend jaar. Als het rekest dit jaar is ingediend en je dit jaar bevorderd zou moeten worden naar de rang van tweede luitenant (TLNT), dan moet de inschaling namelijk plaatsvinden op basis van de nu geldende regels, ook al word je pas in 2023 of nog later in het gelijk gesteld. 

Opnieuw rekest indienen

Af en toe trekken leden bij ons aan de bel die wel een rekest indienden, maar geen bezwaar hebben gemaakt tegen het afwijzingsbesluit. Zij hebben de mogelijkheid om opnieuw een rekest in te dienen. Hiermee kunnen zij alsnog veiligstellen dat zij met ingang van de datum van indiening van het rekest moeten worden bevorderd. Dat kan met het oog op de wijziging van het salarisgebouw vanaf 1 januari 2023 raadzaam zijn. Uit ervaring weten we dat Defensie het rekest zal afwijzen, maar met hulp van de AFMP kan hiertegen bezwaar worden gemaakt.

Meer over:
opleiding