28 november 2022

Leden trekken aan de bel over vertragingen in de opleiding

De afgelopen tijd trokken diverse leden bij ons aan de bel, omdat zij door grote vertraging in hun opleiding pas na 1 januari volgend jaar worden bevorderd en daardoor in de opleidingstabel terechtkomen. Zij lopen hierdoor salaris en de toelage overbrugging salaristabel (TOS) mis. Hun opleiding gaat in veel gevallen te laat van start en ook tijdens de opleiding treedt vaak vertraging op. De genoemde vertragingen kunnen oplopen tot wel twee jaar.

De vraag die leden terecht stellen is ‘maar, hoe zit het dan eigenlijk met mijn arbeidsvoorwaarden en met mijn recht op salaris en TOS nu ik door de vertraging in mijn opleiding pas na 1 januari 2023 word bevorderd?’. De AFMP zal er bij Defensie op aandringen om uit eigen beweging over te gaan tot een bevordering met terugwerkende kracht. Zekerheidshalve wordt echter aangeraden om zo snel mogelijk, maar in elk geval vóór 1 januari 2023, een rekest in te dienen.

BCO AVW
In het rekest moet worden verzocht om na voltooiing van de opleiding met terugwerkende kracht te worden bevorderd naar de rang die van toepassing was als de opleiding geen vertraging had opgelopen. Let op: het moet hierbij gaan om vertragingen in jouw opleiding die specifiek zijn veroorzaakt door Defensie. Verder is het aan te raden om te vragen om een beoordeling door de Begeleidingscommissie Arbeidsvoorwaarden (BCO AVW). Voor advies en ondersteuning bij het opstellen van dit rekest kun je terecht bij de afdeling individuele belangenbehartiging van de AFMP via ibb@afmp.nl.