18 april 2016

Ledenraadpleging FNV-inzet Toekomst Pensioenen

(Kader)leden van de AFMP kunnen zich op dinsdag 17 mei persoonlijk laten informeren over het overleg tussen de vakbeweging en de werkgevers over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Op het AFMP-hoofdkantoor in Woerden zal FNV-pensioenbestuurder Chris Driessen de actuele stand van zaken presenteren. Vervolgens zal hij daarover in discussie gaan met de aanwezige (kader)leden van de FNV Veiligheid-bonden: de AFMP, de Marechausseevereniging en NPB.

In oktober 2014 publiceerde de FNV een breed gedragen visie op de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel, onder de titel ‘Samen delen, een sterke keuze’ (KLIK HIER). Mede op basis daarvan kwam in de Sociaal-Economische Raad (SER) een gezamenlijk pensioenadvies van de werkgevers en werknemers tot stand, dat op 20 februari 2015 is uitgebracht aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij had om een advies gevraagd in het kader van de Nationale Pensioendialoog.

In zijn advies Toekomst Pensioenstelsel onderzoekt de SER vier varianten om het pensioenstelsel te versterken en te ontwikkelen. Daarbij ligt de nadruk op de analyse en nog niet op een keuze. De variant ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ kan volgens de raad een interessante optie zijn voor de toekomst, maar deze variant is nog onvoldoende bekend. In het advies kondigt de raad aan haar nader te zullen verkennen.

Het streven is om de politiek in juni van dit jaar een vervolg-advies van de SER te presenteren. Op weg daarnaartoe willen het FNV-bestuur en de Commissie pensioenen van het FNV-ledenparlement zoveel mogelijk (kader)leden zorgvuldig informeren en raadplegen. Het gaat tenslotte om jullie pensioenen! Vandaar dat in april en mei een reeks ledenbijeenkomsten plaatsvindt, onder andere dus op dinsdag 17 mei in Woerden.

Wil jij bij deze ledenraadpleging aanwezig zijn en kennismaken met de deskundigen die namens jou bij de totstandkoming van het SER-advies betrokken zijn? Meld je dan vandaag nog aan. De bijeenkomst begint om 13.30 uur.

Deelnemers zijn vanaf 13.00 uur welkom voor een kopje koffie of thee.

Download hier:

SAMEN DELEN,
EEN STERKE KEUZE
PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST?

Meer over:
Pensioen
BVJ