9 juli 2020

Lees ons jaarverslag online

Tijdens de digitale bondsvergadering op 26 juni 2020 zijn zowel het financieel jaarverslag als het jaarverslag van de AFMP over 2019 gepresenteerd. Check via onderstaande link de webversie van ons jaarverslag met daarin alle bondshighlights van het afgelopen jaar.

Bekijk via deze link de pdf van het AFMP-jaarverslag 2019, dat de titel ‘AFMP: Rots in branding in roerige tijd' heeft meegekregen. Het jaarverslag wordt ingeluid met een voorwoord van AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels. In tien hoofdstukken worden alle successen en ontwikkelingen uit de doeken gedaan op het gebied van individuele belangenbehartiging, collectieve belangenbehartiging en vanuit de diverse sectoren. 'De AFMP in kaart' is de bijlage bij dit verslag, waarin alle belangrijke gegevens over onder andere de AFMP, haar bestuur, haar sectorhoofden, haar commissies en haar werkgroepen zijn opgenomen.

Meer over:
Vereniging