14 april 2023

Legio suggesties voor avw-agenda burgerpersoneel

Ook onze vierde en laatste avw-bijeenkomst dit jaar voor burgerpersoneel kon rekenen op een grote publieke belangstelling. Ruim honderd burgermedewerkers bezochten deze bijeenkomst afgelopen donderdag in Den Helder. Direct vanaf de start hiervan kraakten zij kritische noten over hun huidige arbeidsvoorwaarden en opperden zij ideeën voor een toekomstige avw-agenda, die wél aan hun wensen moet gaan voldoen.

Net als na onze derde avw-bijeenkomst voor burgerpersoneel op Vliegbasis Woensdrecht is Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP, erg te spreken over het verloop van de laatste samenkomst in Den Helder.
“Nog voordat de bijeenkomst goed en wel was gestart, kwamen verschillende deelnemers spontaan al met kritische opmerkingen over hun bestaande arbeidsvoorwaarden,” zo benadrukt Arjen. “Zo vertelden zij dat zij geacht worden om mee te varen met de Marine en de daar gehanteerde systemen te beproeven. In tegenstelling tot hun collega’s van de Marine hoeven zij als burger echter niet te rekenen op een vaartoelage. ‘Plus dit maar bij door overuren te schrijven,’ krijgen zij als antwoord op het moment dat zij hierover hun beklag doen.”

Rechtsongelijkheid

Deze naar voren gebrachte problematiek onderstreept twee kritische elementen in de bestaande arbeidsvoorwaarden van burgerpersoneel.
“Allereerst blijkt hieruit dat er nog steeds rechtsongelijkheid wordt gevoeld tussen de twee ‘bloedgroepen’ burgers en militairen bij Defensie,” zegt Arjen. “Bovendien bestaat er een te groot verschil in beloning van deze afzonderlijke groepen in vergelijkbare functies. Beide aspecten gaan wij als AFMP concreet oppakken. Wij houden deze nadrukkelijk in ons achterhoofd bij de definitieve formulering van onze avw-agenda voor burgerpersoneel.”

Sector Burgerpersoneel

In diverse groepen brainstormden de deelnemers tijdens de bijeenkomst over de meest wenselijke invulling van deze agenda. “Op dit moment ben ik alle in Den Helder opgeschreven suggesties nog uitgebreid aan het doornemen,” verduidelijkt Arjen. “Deze suggesties voeg ik samen met de feedback die wij hebben ontvangen bij onze eerdere avw-bijeenkomsten in Utrecht, Den Haag en Hoogerheide. Alle input ga ik vervolgens uitgebreid beschouwen met mijn AFMP-collega’s van de Sector Burgerpersoneel. Vóór de meivakantie hopen we een concept-avw-agenda te kunnen voorleggen aan het AFMP-bestuur.”     

Militairen
Ondertussen blijft de AFMP zich volgens Arjen onverminderd inspannen voor goede arbeidsvoorwaarden van militairen. “Wekelijks zijn wij met collega’s van onze bond in Den Haag aanwezig om met de HDP te praten over de uitwerking van de gemaakte afspraken van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. Het overgrote deel van deze afspraken en oplossingen heeft betrekking op militairen. Dit was ook de belangrijkste reden dat wij los van al ons werk voor militairen dit afzonderlijke avw-traject voor burgermedewerkers bij Defensie in gang hebben gezet. Als defensiebond blijft de AFMP dus oog houden voor beide groepen.”