14 oktober 2021

Medewerkers Defensie gezocht voor vragenlijstonderzoek Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht voert wetenschappelijk onderzoek uit naar alternatieve compensatiesystemen voor beroepsziekten. De universiteit richt zich op onderzoek naar regelingen die zijn opgezet voor mensen die hebben gewerkt met chroom-6. De betrokken onderzoekers van de universiteit willen graag meer weten over de ervaringen van (oud-)medewerkers met de uitkeringsregeling Uitkering chroom-6 Defensie die een beslissing hebben gekregen op hun aanvraag.

Dat wil zeggen, (oud-)medewerkers die hierop een toe- of afwijzing hebben ontvangen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op initiatief van de Universiteit Utrecht en niet in opdracht van Defensie of het ABP/APG. Universiteit Utrecht is een onafhankelijke en neutrale organisatie. Het onderzoek van de universiteit heeft geen invloed op jouw uitkeringsaanvraag.

Meedoen
Via deze link kun je meedoen aan het vragenlijstonderzoek. De vragenlijst kan online worden ingevuld in een beveiligde omgeving, waartoe alleen de onderzoekers van de Universiteit Utrecht toegang hebben. De gegevens die je invult, zijn niet herleidbaar tot jou of tot jouw aanvraag. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten duren. Meer informatie over het onderzoek vind je hier.

Meer over:
Chroom-6