18 oktober 2017

Meer weten over het AVW onderhandelaarsresultaat?

Nu er sinds half oktober 2017 een onderhandelaarsresultaat over nieuwe arbeidsvoorwaarden is, hebben veel mensen terecht vragen. Over het resultaat zelf, maar ook over de achterban raadpleging en hoe de leden hierover worden geïnformeerd. Eerst gaat de AFMP samen met de andere defensiebonden het land in om uitleg te geven.

Nu er sinds vorige week donderdag 12 oktober 2017 een onderhandelaarsresultaat over nieuwe arbeidsvoorwaarden is, hebben veel mensen terecht vragen. Over het resultaat zelf, maar ook over de achterbanraadpleging en hoe de leden hierover worden geïnformeerd.
Eerst gaat de AFMP samen met de andere defensiebonden het land in om uitleg te geven. Dat doen we gezamenlijk onder de vlag van Defensiepersoneel in actie. De acties zijn weliswaar door het onderhandelaarsresultaat in de wacht gezet, maar die stoppen pas definitief als er een AVW-akkoord is. En dat is pas het geval als de leden van de defensiebonden in meerderheid JA tegen dit onderhandelaarsresultaat hebben gezegd.

Informatiebijeenkomsten
Aankomende donderdag 19 en vrijdag 20 oktober 2017 zullen al de eerste informatiebijeenkomsten in het land plaats vinden. De komende weken volgen er nog veel meer, dus de kans is groot dat er ook een locatie bij jou in de buurt wordt aangedaan. Als je daarbij wilt zijn, dan adviseren wij om onze website of die van defensiepersoneelinactie.nl goed in de gaten te houden!

Achterbanraadpleging AFMP
Als de informatiebijeenkomsten achter de rug zijn, zal de AFMP vanaf 6 november starten met haar eigen achterbanraadpleging om vast te stellen hoe je over dit onderhandelaarsresultaat denkt. Dat doen we via de gebruikelijke kaderstructuur van de vereniging. Ga dus vooral ook met jouw kaderlid in gesprek en laat hem of haar weten wat je van dit resultaat vindt! We informeren je nog nader over dit raadplegingstraject.

Q&A’s
De AFMP zal tijdens de eigen achterbanraadpleging ook nog een enquête houden. Hierdoor kunnen ook de leden die niet direct in contact kunnen komen met een kaderlid, hun mening kenbaar maken. Daarbij zullen we ook Q&A’s met de belangrijkste vragen en antwoorden over het onderhandelaarsresultaat beschikbaar stellen, zodat je zo goed mogelijk kunt weten wat het resultaat inhoudt.

Meer over:
C&R
SOD