20 januari 2021

Meld je aan als vrijwilliger bij verkiezingen

Meld je als militair of burgermedewerker bij Defensie aan als stembureaulid of teller tijdens de Tweede Kamer-verkiezingen op 17 maart 2021. Dankzij een door Defensie gesteund voorstel van de defensiebonden hoef je geen verlof op te nemen als je één of meerdere dagen zo je steentje wilt bijdragen. Defensie benadrukt dat jouw extra hulp nodig is, omdat het ‘bijzondere verkiezingen worden in bijzondere tijden’. “De gemeenten hebben meer mensen nodig per stembureau, omdat er maatregelen worden getroffen in verband met het coronavirus.”

Wil je onder werktijd hulp bieden in een stembureau? Dan kun je in principe rekenen op bijzonder verlof van jouw werkgever. Je kunt je hiervoor alleen aanmelden als jouw werk dit toelaat. Vooraf moet je hiervoor bij jouw leidinggevende een aanvraag indienen voor bijzonder verlof van korte duur, volgens het AMAR, artikel 86 / BARD, artikel 45. Hiermee zie je af van een aan het vrijwilligerswerk verbonden vergoeding van de desbetreffende gemeente. Als je op je vaste vrije dag vrijwilligerswerk wilt doen tijdens de verkiezingen, dan kun je wél rekenen op een gemeentelijke vergoeding.
Na overleg met jouw werkgever kun je je rechtstreeks bij jouw gemeente of via de website www.elkestemtelt.nl aanmelden als vrijwilliger. Deze site kun je openen via het Rijksportaal of kopiëren in jouw internetbrowser.