28 oktober 2015

MijnABP: Wat kan wel en wat kan niet?

Militairen kunnen op mijn ABP nog steeds niet hun eigen pensioen berekenen. Daarover hebben wij in het overleg al vaker vragen gesteld. ABP gaat daar nu aan werken. Als u zich aangemeld hebt voor de ABP Nieuwsbrief ontvangt u onderstaand bericht. Ongetwijfeld zal ook op de intranetsite van het ABP een bericht verschijnen. Van belang is wél dat de politiek éérst de pensioenwet aanpast voordat het nieuwe reglement voor de militaire pensioenregeling van kracht is.

Voor medewerkers van het ministerie van Defensie die onder de eindloonregeling (militairen) vallen zijn helaas nog niet alle functionaliteiten van MijnABP beschikbaar.

Wat kan wel op MijnABP?

 • Beheren van persoonlijke gegevens
  Uw persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, postadres en mobiel nummer, inzien en beheren.

 • Aangeven van uw persoonlijke voorkeuren
  Uw persoonlijke voorkeuren aangeven. Zo kunt u ervoor kiezen om uw post voortaan digitaal te ontvangen en kunt u zich aanmelden voor de ABP nieuwsbrief of het klantenpanel.
 • Bekijken van belangrijke documenten
  Uw belangrijke documenten van ABP inzien en uitprinten.
 • Samenvoegen van pensioenen
  U kunt waardeoverdracht naar ABP aanvragen

Wat kan nog niet op MijnABP?

- Raadplegen opgebouwd pensioen: U kunt niet uw tot nu toe opgebouwde pensioen raadplegen.
- Pensioenberekeningen maken: U kunt geen persoonlijke pensioenberekeningen maken.

Hoe nu verder?
Het ABP werkt er hard aan om alle functionaliteiten voor iedereen beschikbaar te stellen. De rekenfunctionaliteit voor de eindloonregeling wordt op dit moment herbouwd in de ABP-systemen. Ook worden de verwachte reglementswijzigingen, die in 2016 ingaan, toegevoegd. Het ABP verwacht dit af te ronden in het tweede kwartaal van 2016.

Heeft u vragen?
Hoewel het dus nog niet mogelijk is via MijnABP pensioenberekeningen te maken, kunt u natuurlijk wel een berekening bij ABP aanvragen. Dit kan telefonisch via 045 579 60 70, via mail of per brief (zie abp.nl voor de contactgegevens).

Meer over:
Pensioen
ABP