22 december 2022

Nabetaling tegemoetkoming WWV

De afgelopen dagen klopten veel leden bij ons aan met vragen over de nieuwe tegemoetkoming woon-werkverkeer (WWV) uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. De meeste vragen gaan over de nabetaling daarvan met terugwerkende kracht van 1 juli t/m 30 november, omdat de invoering van de nieuwe tegemoetkoming WWV pas op 1 december plaatsvond. Terwijl een groep collega’s deze nabetaling al deze maand ontvangt, verkeren de meeste nog in onzekerheid over de uitbetalingsdatum. In dit bericht geven we je daarom tekst en uitleg.

De genoemde nabetaling met terugwerkende kracht vanaf 1 juli t/m 30 november is gebaseerd op het verschil tussen de oude en de nieuwe tegemoetkoming WWV en het aantal reisdagen dat in het persoonlijke werkrooster is vastgelegd. Vooral bij collega’s die 3 of meer dagen werken, valt de nieuwe tegemoetkoming WWV hoger uit, omdat deze vanaf 1 juli 2022 is gebaseerd op 19 cent per kilometer en voorheen (omgerekend) op een veel lager bedrag per kilometer uitkwam. Omdat die hogere tegemoetkoming pas per 1 december 2022 is ingevoerd, hebben al deze collega’s over 1 juli t/m 30 november 2022 nog recht op een nabetaling.

Teveel uitruil
Daarbij heeft ook nog een deel van die collega’s eerder dit jaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het gat tot de 19 cent per kilometer uit te ruilen tegen hun bruto eindejaarsuitkering om zo een belastingvoordeel te ontvangen. Zij hebben daarvoor dus een deel van hun eindejaarsuitkering ingeleverd, terwijl dit achteraf gezien voor de periode vanaf 1 juli niet nodig was geweest. Vanaf die datum hebben zij immers gewoon recht op een tegemoetkoming WWV van 19 cent per kilometer. Het teveel uitgeruilde deel van de eindejaarsuitkering wordt gerepareerd door dit bruto terug te betalen.

Verschillende groepen
Omdat het DCHR qua werkdruk niet alle nabetalingen in december kan uitvoeren, is er een splitsing in groepen gemaakt die in verschillende fasen de nabetaling ontvangen. De eerste groep van 2300 medewerkers krijgt deze nabetaling bij hun salaris van december, omdat het later rechttrekken van de fiscale uitruil (zoals hierboven beschreven, red.) bij hen niet mogelijk was. Defensie heeft ons erover geïnformeerd dat de andere groepen de nabetaling in mei 2023 tegemoet kunnen zien en dat die groepen in het nieuwe jaar meer informatie over deze nabetaling zullen ontvangen. Houd voor nadere informatie hierover dus het intranet van Defensie in de gaten.

Aanvraag

In een eerder bericht attendeerden we je erop dat je vóór 9 december jouw aanvraag voor de nieuwe tegemoetkoming WWV via Selfservice moest indienen, om deze nog deze maand op jouw loonstrook te zien verschijnen. Ben je hier vóór deze datum niet aan toe gekomen? Wees dan gerust: je vist niet definitief achter het net als je nu alsnog de aanvraag voor de nieuwe tegemoetkoming WWV indient.
Je ontvangt deze tegemoetkoming dan vanaf de maand nadat je je aanvraag hebt ingediend en ook jij hebt (bij een hogere tegemoetkoming WWV) trouwens recht op een nabetaling vanaf 1 juli 2022. Dien zo spoedig mogelijk jouw aanvraag in via de applicatie Woon-werkverkeer van Selfservice. Ga hiervoor naar het Intranetportaal van Defensie, vervolgens naar Selfservice, Alle apps, Huisvesting en Reizen en tenslotte naar de applicatie Woon-werkverkeer.

Opstartproblemen
Naast vragen over de nabetaling, ontvingen we ook veel meldingen van zaken die (nog) niet goed zijn ingeregeld in het nieuwe WWV-systeem. De omzetting naar de nieuwe tegemoetkoming WWV is een enorme operatie waarbij helaas dingen fout kunnen gaan of over het hoofd worden gezien. We weten dat er bij Defensie met man en macht wordt gewerkt wordt om alles op te lossen. En we weten gelukkig ook dat als dat rechttrekken  deze maand niet lukt, dat iedereen die daardoor tegemoetkoming WWV tekort komt, hiervan later een nabetaling zal ontvangen.

Heb jij ook klachten over het systeem, vragen over de nieuwe tegemoetkoming WWV of over de nabetaling hiervan over de periode 1 juli t/m 30 november? Neem dan contact op met het DCHR via e-mail of telefoon: 0800-2255733 (optie 3, optie 1).

Meer over:
AVW