22 februari 2017

Nasleep enquête defensiepersoneel

Op dinsdag 21 februari presenteerden de defensiebonden de vernietigende uitkomsten van een gezamenlijke enquête onder het defensiepersoneel, gehouden in december 2016 – ruim voor het stuklopen van de cao-onderhandelingen. Dat gebeurde tijdens een persconferentie, die goed werd opgepikt. Veel landelijke media hebben bericht over de uitkomsten van de enquête. De publiciteit hebben wij onderaan dit artikel op een rij gezet.

Reactie Defensie
Eén van de media die berichtte over de enquête is EenVandaag. Dat tv-programma vroeg Defensie om een reactie op het rapport. Die reactie willen we jullie niet onthouden.

“Defensie bestudeert de uitkomsten van het onderzoek, maar dat er zorgen zijn onder het personeel is bekend. Wij onderzoeken dat zelf ook. De tientallen jaren van bezuinigingen hebben hun tol geëist. In de afgelopen regeerperiode is echter bijna 900 miljoen aan de defensiebegroting toegevoegd om het tij te keren. Dat betekent dat op dit moment wordt geïnvesteerd in het weer op orde brengen van de krijgsmacht. Dat kost tijd en dat is niet meteen merkbaar op de werkvloer. Het is ook evident dat er in een volgende regeringsperiode meer geld moet naar Defensie, om dit voort te zetten.

Herstel van vertrouwen is belangrijk en daar werken we aan. Op dit moment vinden bijvoorbeeld voorlichtingssessies in het land plaats om het personeel te horen over hun zorgen en uitleg te geven over hun arbeidsvoorwaarden. Defensie wil zo snel mogelijk met de bonden weer om de tafel om te komen tot een arbeidsvoorwaardenakkoord, waarbij toekomstperspectief centraal staat.

Er is nu geen sprake van tekorten van munitie bij missies. Defensie houdt gescheiden voorraden aan, enerzijds voor inzet en anderzijds voor opleiden en trainen. Hierbij hebben missies altijd voorrang. Om de tekorten van de afgelopen jaren op het gebied van opleiden en trainen terug te dringen wordt momenteel extra geïnvesteerd. Hiermee brengt Defensie de inzetvoorraden weer op peil. De effecten van de extra middelen zijn echter niet onmiddellijk voelbaar. Dit kost tijd.

De problematiek van de inzetbaarheid van het materieel is niet nieuw. Hiervoor is herhaaldelijk door de top van defensie aandacht voor gevraagd. Met behulp van opeenvolgende verhogingen van de defensie-uitgaven oplopend tot ongeveer 870 miljoen euro structureel kan in 2020, de basisgereedheid van de krijgsmacht de komende jaren op orde worden gebracht. Het duurt echter nog een aantal jaren voordat alle effecten daarvan op de operationele werkvloer daadwerkelijk voelbaar zijn. Ook de komende jaren zal er fors geïntensiveerd moeten worden. Het gaat daarbij om het versterken en tegelijkertijd het vernieuwen van de krijgsmacht. Dit heeft het kabinet ook uiteen gezet in het kader van een meerjarig perspectief voor de verdere versterking van Nederlandse Krijgsmacht.”

Ontkennen en bagatelliseren
AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels is totaal niet onder de indruk van de reactie van Defensie. “Die is zoals verwacht; de problemen worden ontkend of gebagatelliseerd en de verantwoordelijkheid wordt weggeschoven.” Ze heeft er geen enkel vertrouwen in dat minister van Defensie Hennis de problemen nog gaat oplossen. “We gaan ons met een ‘aanvalsplan’ richten op een nieuw kabinet.” Want, zo tweette Snels: “Defensiepersoneel verdient: een minister en top van Defensie die er voor hen STAAN, een VEILIGE werkomgeving,TOP materieel én een GOEDE CAO!”

Drukmiddel voor loonsverhoging
Ook de oppositie reageerde geschokt op de uitkomsten van het rapport. Regeringspartij VVD toonde zich minder onder de indruk. De reactie van VVD-Kamerlid Vuijk in de Telegraaf: “De VVD ziet er een drukmiddel in van de bonden om hun eis van 4 procent loonsverhoging kracht bij te zetten. De reacties van oppositiepartijen vindt Kamerlid Vuijk dan ook ’te kort door de bocht’. „Deze minister heeft ervoor gezorgd dat Defensie nu jaarlijks zo’n 850 miljoen meer heeft dan toen ze begon. Terwijl de onvrede is veroorzaakt door oude bezuinigingen waarvoor ook CDA en PvdA verantwoordelijk waren.”

Snels is flink verbolgen over de reactie van Vuijk: “Dat is een volstrekte ontkenning van de ernstige problemen binnen Defensie en vér onder de maat van de VVD! Defensiepersoneel verdient zéker een goede cao, maar daarmee zijn alle schrijnende problemen die uit het onderzoek naar voren komen niét opgelost! En, dit onderzoek is ruim vóór het stopzetten van de cao-onderhandelingen gehouden.”

Minister aan de tand gevoeld tijdens AO Defensie
Minister Hennis zal over de enquête aan de tand gevoeld worden in de Tweede Kamer. Op woensdagmiddag 22 februari vindt daar vanaf 14.00 een Algemeen Overleg Defensie plaats, waar de uitkomsten van de peiling aan de orde komen en Hennis ongetwijfeld kritische vragen zullen worden gesteld.

Overzicht media

TV
EenVandaag Bekijk de uitzending
NOS Website
SBS6 Hart van Nederland

RADIO
BNR (Daar kun je geluidsfragmenten beluisteren: Kamerlid Jasper van Dijk en Anne-Marie Snels worden geïnterviewd, plus een analyse over feit dat twee derde van het defensiepersoneel aan het solliciteren is.
NPO Radio 1
EO, De Stem, Radio 5

WEBSITES
AD.nl
Brabants Dagblad
EenVandaag
Follow the Money
Elsevier.nl
NU.nl
RTL Nieuws.nl
Telegraaf:
Oppositie omarmt kritiek op Hennis na 'vernietigend' rappport
Uitslag Stelling: Krijgsmacht moderniseren

TWITTER
EenVandaag haalt in een tweet een quote uit het rapport van de enquete aan: 'De spullen zijn oud en op. Ik heb mijn helm en gasmasker aan nieuwe rekruten moeten geven.’ http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/72275/militairen_te_weinig_muni...
Jan Born (EenVandaag) ‘Het is minachting als de commandant zegt ‘schepje erbij’ of ‘mouwen omhoog’, dat doen wij al jaren.’
Follow the Money: Grote onvrede onder #defensiepersoneel: Iedereen doet maar wat

Meer over:
BVJ
Acties