4 april 2024

Nieuw cao-ticket vanaf nu geldig

De in het kader van het avw-akkoord 2024 gemaakte afspraak tussen Defensie en de bonden over het jaarlijkse recht op een retourreis naar Nederland voor in het buitenland geplaatste defensiemedewerkers en hun gezinsleden wordt definitief vastgelegd in artikel 22 van het Verplaatsingskostenbesluit Defensie (VKBD). Onlangs bereikten sociale partners overeenstemming over de formele bekrachtiging van dit cao-ticket, waardoor medewerkers en hun gezinsleden hiervan vanaf nu gebruik kunnen maken.

De extra reisaanspraak betekent concreet dat defensiemedewerkers die voor een meer dan twee jaar durende plaatsing in het buitenland verblijven één keer per jaar voor henzelf en hun gezinsleden recht hebben op een retourreis naar ons land. Voorheen ontvingen zij dit cao-ticket eens in de twee jaar. Een andere belangrijke verandering ten opzichte van de vorige afspraak hierover is dat dit ticket niet alleen wordt verstrekt aan medewerkers die buiten Europa zijn gevestigd, maar ook daarbinnen.
De manier van reizen is gelijk aan het buitenlandse dienstreisbeleid. Treinreizen in de eerste klasse en businessclass-vliegreizen worden derhalve niet vergoed. De tegemoetkoming in de kosten geldt specifiek voor reizen tussen de buiten ons land gevestigde woning en een locatie naar keuze in Nederland. Verblijfskosten en andere bijkomende kosten zijn voor eigen rekening.

Regels
Aan het nieuwe cao-ticket zijn regels verbonden. Zo bepaalt het Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie (DCIOD) bij de start van de plaatsing het aantal reizen waarop een defensiemedewerker en diens eveneens in het buitenland gevestigde gezinsleden recht heeft. Leidend hierbij is de plaatsingsduur in jaren.
Als er sprake is van een niet volledig aantal jaren, vindt een toekenning plaats van het daarboven gelegen aantal reizen. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat je bij een 2 jaar en 3 maanden durende plaatsing aanspraak maakt op drie reizen.
Medewerkers en hun gezinsleden die op 1 januari 2024 buiten Europa waren geplaatst, kregen bij de start van hun plaatsing een aantal reizen toegekend op basis van de oude aanspraak. Die kwam dus neer op één reis per twee jaar. Voor de periode van hun plaatsing ná deze datum geldt nu het jaarlijkse cao-ticket. Afhankelijk van het jaar waarin de plaatsing stopt, zal het eerder aan hen toegekende aantal reizen worden verhoogd.

Meer over:
AVW