8 november 2018

Onbegrijpelijke reactie ABP op sommatiebrief

Op 26 oktober 2018 zond onze advocaat het ABP een brief met een duidelijke boodschap, namelijk: “Graag vernemen wij binnen vijf werkdagen of ABP de methodiek ook in 2019 kan voortzetten en of ABP ook bereid is dat te doen. Zo niet, dan verzoeken cliënten dat ABP schriftelijk bevestigt dat ABP de eindloonregeling ook in 2019 continueert.”

Voor de volledige brief klikt u hier.

De vijf werkdagen zijn inmiddels verstreken. In die periode heeft het ABP geen antwoord op onze vraag gegeven. Het ABP heeft wel via een brief van een door het ABP in de arm genomen advocaat gereageerd. Daarmee staat de goede ontvangst van onze boodschap en het verzoek in ieder geval vast.

Namens het ABP schreef hij: “Het besluitvormingsproces van ABP vergt een aantal extra werkdagen voor een zorgvuldige beantwoording. Zo spoedig mogelijk na de ABP-bestuursvergadering van 8 november a.s. zal ik inhoudelijk reageren op uw brief.”

Een onbegrijpelijke reactie als je er vanuit gaat dat het ABP haar besluit, zoals dit aan de deelnemers aan de eindloonregeling is gecommuniceerd, zorgvuldig heeft voorbereid.

Inmiddels is duidelijk dat het ABP deze week met een inhoudelijke reactie komt. Wij wachten die af en zullen u daarover nader informeren.

Meer over:
Acties
ABP