5 april 2022

Onderofficieren LVL ontvangen resterende bindingspremie

Onderofficieren van de luchtverkeersleiding van de Luchtmacht krijgen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 nog twee maanden aan resterende bindingspremie uitbetaald. Deze recente toezegging van de Luchtmacht is te danken aan flinke inspanningen van de AFMP. Tijdens diverse overleggen met de Luchtmacht in het afgelopen jaar kaartten wij aan dat de eerder uitgekeerde bindingspremie niet met terugwerkende kracht had moeten ingaan vanaf 1 maart 2019, maar vanaf de eerste dag van dat jaar.

Bij overleggen met de AFMP in de maanden na het eerste overleg hierover een jaar geleden bleef de Luchtmacht hardnekkig vasthouden aan de eerder genoemde ingangsdatum voor het met terugwerkende kracht uitkeren van de bindingspremie van 1 maart 2019. Wij wezen er toen nadrukkelijk op dat zowel in de regelgeving als in de Staatscourant 1 januari 2019 officieel is vastgelegd als ingangsdatum.

Langdurig aandringen
Na langdurig aandringen van onze kant is de Luchtmacht uiteindelijk op 1 april jongstleden definitief overstag gegaan en heeft zij besloten om de bindingspremie met terugwerkende kracht vanaf de eerste maand van 2019 uit te keren. In de praktijk komt dit er dus op neer dat de onderofficieren van de luchtverkeersleiding van de Luchtmacht nog twee maanden aan resterende bindingspremie ontvangen.

Meer over:
Luchtmacht