9 oktober 2014

* Onderzoek chroom-6: AFMP wil vinger in de pap

### linkjes in artikelen onderaan zetten ### De AFMP en de andere defensiebonden willen een stevige vinger in de pap bij het RIVM-onderzoek naar de blootstelling aan schadelijke stoffen die defensiebreed zijn gebruikt. De bonden hebben geeist dat het onderzoek zal gaan naar de in het verleden gebruikte verf, de lagen daaronder (onder andere de primer) en de bewerking daarvan. Met andere woorden, het onderzoek moet zich richten op het aanbrengen van verf en onderlagen, maar ook van de bewerking van oppervlakten waar de verf en onderliggende lagen op is aangebracht. Denk hierbij aan het schuren van en boren in de materialen.

Verder dringen de bonden aan op een duidelijke opdrachtformulering en een strakke tijdsplanning en willen ze helderheid over de regie en besluitvorming rondom het onderzoek. Defensie heeft de centrales uitgenodigd om betrokken te zijn bij het RIVM-onderzoek naar de giftige stoffen in CARC en chroomhoudende verven. Aanleiding was het gebruik van chroom-6 op de POMS-locaties. In een brief aan Defensie schrijven de centrales graag aan dit historisch onderzoek mee te werken, maar wel onder bepaalde voorwaarden.

Ook meldingen meenemen
De centrales vinden het van groot belang dat de (inmiddels 530) meldingen die zijn binnengekomen bij het ABP Zorgloket ook worden meegenomen in het RIVM-onderzoek. Daarbij valt te denken aan het opstellen van vragen om helder te maken waaraan ze zijn blootgesteld, onder welke omstandigheden en welke eventuele medische klachten ze nu ervaren. De centrales vragen nadrukkelijk om betrokken te worden bij het opstellen van deze vragen. Vervolg De centrales vragen in de brief tevens om afspraken over de wijze waarop ze worden betrokken bij het RIVM-onderzoek.

Vervolg
Maar daar blijft het niet bij. Al jaren worden defensiemedewerkers met enige regelmaat opgeschrikt door berichten over (mogelijke) blootstelling aan gevaarlijke stoffen of straling. Voorbeelden daarvan zijn asbest, PX-1O en de straling van de HAWK-radar. De gezamenlijke centrales vinden dit zeer ongewenst. Zij willen daarom graag met de Minister spreken over de mogelijkheden om proactief en stelselmatig mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen en straling in kaart te brengen. De prioriteit ligt nu echter bij CARC en chroomhoudende verven.

Website chroom-6 / CARC
Door Defensie is nu een website geopend met alle informatie over dit project. www.rijksoverheid.nl/chroomverf

Informatiepunt chroom-6/CARC
Wilt u zich als belanghebbende aanmelden of heeft u documenten/foto’s of filmpjes over de wijze waarop met chroom VI/CARC binnen Defensie is gewerkt dan kunt u zich wenden tot het informatiepunt: infoc6&carc@caop.nl