23 april 2015

Open brief aan PvdA: Oók loonsverhoging voor Defensiepersoneel

De AFMP en de MARVER hebben donderdag 23 april een open brief aan de PvdA gestuurd met de oproep om ook aandacht te vragen voor loonsverhoging van militairen. En dus niet alleen voor ambtenaren, leraren en politie.

Aanleiding is de opmerking van Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) op dinsdag 21 april. Hij liet toen, onder meer via de NOS, weten dat de PvdA vindt dat het kabinet nu snel de lonen van ambtenaren, leraren en politie moet verhogen en dat het kabinet daar ook geld voor beschikbaar heeft.

In de open brief schrijven de voorzitters van de AFMP en de MARVER: "Wij zijn het er zeer mee eens dat de politieagenten, de leraren en de ambtenaren een beter loon verdienen. Maar namens onze bijna 25.000 leden werkzaam bij Defensie doen wij een dringend beroep op de PvdA om zich óók in te zetten voor een goede loonsverhoging voor het defensiepersoneel.

Net als de politieagenten, de leraren en de ambtenaren staan de defensiemedewerkers al jaren op de 0-lijn. Door diverse (overheids)maatregelen zijn zij er de afgelopen jaren in inkomen zelfs op achteruit gegaan. Nog even los van het feit dat op de defensieorganisatie in het recente verleden enorm is bezuinigd waarbij duizenden functies zijn vervallen. Het werk is er niet minder om geworden en de veiligheid wereldwijd bepaald niet beter.

Oók defensiemedewerkers, die 365 dagen per jaar 7 x 24 uur klaar staan om de veiligheid in Nederland én daarbuiten te waarborgen, verdienen een goede loonsverhoging. Nu denkt u misschien, er ligt toch een deelakkoord arbeidsvoorwaarden Defensie? Dat klopt, maar daarin werd géén loonsverhoging voor het defensiepersoneel geboden. Dat was voor onze bonden een belangrijke reden waarom wij dit deelakkoord niet tekenden.

Kunnen onze leden en het overige defensiepersoneel ook op de PvdA rekenen? Zij kijken na jaren 0-lijn, net als de politieagenten, de leraren en ambtenaren, uit naar een goede loonsverhoging!

Wij nemen aan dat u ook coalitiepartner VVD snel overtuigt van het belang van een goede loonsverhoging. Om met Henk Nijboer te spreken: 'boter bij de vis'.

Met vriendelijke groet,

Ton de Zeeuw, voorzitter van de Marechausseevereniging
Anne-Marie Snels, voorzitter van de AFMP/FNV

Lees hier de 'Open brief PvdA'

Meer over:
BVJ