27 juni 2016

Openstellen vacaturebank: Onvolledige reactie Defensie

Veel AFMP-leden hebben nog steeds klachten over de vacaturebank, waar lang niet alle vacatures zichtbaar zijn. En dat terwijl eind 2014 al werd afgesproken dat dit zou worden verbeterd.

Zo veel mogelijk vacante functies zouden in de vacaturebank worden gepubliceerd. Dat is oktober 2014 besloten naar aanleiding van het zogenoemde Klanttevredenheidsonderzoek SBK 2012, waarbij de vacaturebank toch wel de pijnlijkste doorn in het oog van de respondenten was. In 2015 zijn er naar aanleiding van dit onderzoek verbetermaatregelen toegezegd.

De Minister informeerde de centrales in een brief van 8 juni 2016 over de gesteldheid van die verbetermaatregelen. Je zou dan mogen verwachten dat er iets te lezen valt over een garantie dat alle vacatures intussen ook daadwerkelijk in de vacaturebank worden gepubliceerd. Dat was immers het belangrijkste kritiekpunt van velen. Maar niet dus.

Op één hoop gegooid
Er wordt in de brief van juni verwezen naar een brief over de vacaturebank van de Minister van 7 maart 2016. Door Defensie worden daarmee twee verschillende dossiers op één hoop gegooid. De brief van maart had namelijk te maken met de verlenging van het SBK en de daaraan gekoppelde afspraken. Eén van die afspraken is dat vacatures weliswaar Defensie-breed dienen te worden opengesteld, maar dat er ook nog een jaar gebruik gemaakt mag worden van de zogenoemde OPCO-labeling.

Deze afspraak heeft echter niets te maken met de eerder toegezegde verbetermaatregel om alle vacatures open te stellen. Desalniettemin moet de uitvoering van beide zaken door de minister goed worden bewaakt.

Afgesproken is dat de Minister de bonden daar binnenkort nader over zal informeren. Mocht uit die informatie blijken dat de knelpunten met de vacaturebank nog steeds niet zijn opgelost, dan zal de AFMP dit uiteraard opnieuw aan de orde stellen in het georganiseerd overleg. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Meer over:
L&K