27 juli 2015

Overheidsakkoord: waarom de FNV niet tekent

Overheidswerkgevers hebben in grote haast met een aantal vakbonden een half akkoord gesloten. Er zijn drie belangrijke redenen waarom de FNV deze afspraak NIET heeft getekend.

1. De afspraak in dit onderhandelaars-akkoord heeft gevolgen voor de pensioenopbouw. Wat deze gevolgen zijn is echter niet duidelijk. De FNV wil geen afspraken maken die gevolgen hebben voor meer dan 2,8 miljoen politieagenten, militairen, leerkrachten en ambtenaren en anderen die bij het ABP pensioen opbouwen, zonder dat duidelijk is wat die gevolgen zijn. De FNV zegt: bij twijfel niet doen.

2. In het akkoord wordt gesproken over een verhoging van 5,05% van de lonen. De loonstijging wordt als volgt gefinancierd:
a. 0,8% is een verhoging die onder-deel is van een eerdere afspraak vanuit een premieverlaging van pensioenen. Veel sectoren hebben deze vrijval van de pensioenpremie al gekregen.
b. 1,4% van de verhoging wordt betaald door een verandering in het pensioenbeleid. Hiervan is niet duidelijk wat de gevolgen op korte en lange termijn zullen zijn voor de pensioenopbouw en de indexering van de pensioenen.
c. 2,85% en een eenmalige uitkering van € 500 is de zuivere loonruimte. Hierbij is niet duidelijk of dit voor alle sectoren geldt. Bovendien lijkt er naast deze loonruimte geen ruimte voor andere zaken.

3. De verslechteringen die een aantal werkgevers wenst zijn niet van tafel. Ook de FNV wil natuurlijk een akkoord waarmee we de impasse in zeven grote overheids-cao’s kunnen doorbreken. Maar dan moeten er wel duidelijke en eerlijke afspraken komen. De FNV heeft verkennende gesprekken gevoerd met werkgevers. Daarin hebben de werkgevers toezeggingen gedaan die nu niet terug zijn gekomen in het akkoord.

WAT WIL DE FNV?
a. De gevolgen voor de pensioenen moeten helder zijn.
b. Alle verslechteringen moeten van tafel.
c. Doorgeslagen flex moet stoppen. Dus vaste contracten voor vast werk.
d. Afspraken moeten 1 op 1 door-werken in alle ABP sectoren.
e. Er moet ruimte zijn voor specifieke afspraken in sectoren zoals bij de politie, defensie, onderwijs en Rijk.

HOE GAAT HET NU VERDER
Wij gaan de komende weken onderzoeken wat de gevolgen zijn van de maatregelen. We gaan praten met leden en niet leden over deze afspraak en hoe we kunnen zorgen dat we tot een afspraak kunnen komen die wel goed is. We gaan door met het organiseren van acties, want er is geen cao. Geen cao voor het rijk, geen cao voor de politie, geen cao voor defensie, geen cao voor onderwijzers en geen cao voor de rechterlijke macht. De sectoren van de FNV zullen samen optrekken.

Klik hier om het pamflet te downloaden en deel deze onder je collega's!

Voor de kaderleden zijn er informatieve bijeenkomsten gepland.

Woensdag 22 juli: Landmacht, Luchtmacht
Donderdag 23 juli: Postactieven
Vrijdag 24 juli: Marine

Aanmelden: voor woensdag a.s. bij Elze Mulder, 06 - 53 51 00 73

Meer over:
C&R