Anne-Marie Snels Oud-voorzitter

Pareltjes, koester ze

Iedere organisatie kent ze, pareltjes, mensen die veel betekenen voor en glans geven aan je organisatie. Wij hadden ook zo’n parel, Cor Mouw, die in de avond van 5 december volstrekt onverwacht overleed. Cor, ons bevlogen en betrokken lid van het Algemeen Bestuur, vakbondsman in hart en nieren. Cor verdient een aparte pagina in de OpLinie van december (pagina 7).

Cor was een parel in onze organisatie, hij gaf glans aan onze organisatie. Iedereen kent wel een parel, op je werk, in je privéleven. Ik hoop voor jou dat jij net zo’n bijzondere mensen om je heen hebt als Cor voor ons was. Koester ze, en spreek (nog) vaker je waardering uit, dat is de les die ik trek.

Niels Roelen is ook zo’n parel, hij is een van de velen die vertrekt bij Defensie. Of hij daar de waardering kreeg die hij verdient? Ik betwijfel het. Niels leverde gefundeerde kritiek, wat hem lang niet altijd in dank werd afgenomen. We weten immers allemaal dat Defensie niet goed om kan gaan met kritiek. Niels had bijvoorbeeld terechte kritiek op de integriteit en cultuur binnen de defensieorganisatie. Niels is zo’n man die als hij iets vindt zijn mond opentrekt. Omdat hij het belang van de defensieorganisatie boven zijn eigen belang stelde. Niels was daardoor ‘een buitenbeentje’. Jammer genoeg zag de defensieorganisatie Niels niet als een van de pareltjes van de organisatie, zijn feedback werd onvoldoende gewaardeerd. Defensie denkt té veel in ‘aanvallen en verdedigen’ en ziet mensen die kritiek leveren meer als vijand dan als een vriend die probeert te helpen samen beter te worden. Defensie is helaas géén lerende organisatie, zo constateerde ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). En dat is zó jammer, want daarmee doet de organisatie zichzelf te kort, door mensen als Niels die glans geven aan je organisatie te laten vertrekken, in plaats van ze te koesteren. Het interview met Niels lees je in de OpLinie van december. Het ga je goed Niels.

De mens centraal, dat zou een mooi thema zijn in 2018, voor onszelf, maar zéker voor de defensieorganisatie. Die heeft immers veel ‘terug te winnen’, om te beginnen het vertrouwen van haar eigen personeel. Begin eens met in iedere nota die er verschijnt oprecht aandacht aan de rol en positie van defensiemedewerkers te besteden, dat is té vaak mis gegaan de afgelopen jaren. Kom afspraken na, afspraken die we collectief maken én die met individuele defensiemedewerkers worden gemaakt. Zorg dat de uitrusting van je personeel én het materieel zo snel mogelijk op orde komen, zodat iedereen veilig zijn of haar werk kan doen. Tegen zowel de politieke als ambtelijke top van de defensieorganisatie wil ik óók nog zeggen: gebruik de mensen in je organisatie als spiegel. Leer om te gaan met kritiek, wrijving geeft glans! Zoek de parels in je organisatie als Niels op en koester die. Erken fouten zodra die gemaakt zijn, probeer die niet te verdoezelen, te bagatelliseren of in de doofpot te stoppen. En schiet vooral niet meteen in een kramp bij negatieve publiciteit, dat maakt het alleen maar erger. Word dus vooral een lerende en integere organisatie.

De feestdagen en de jaarwisseling zijn vaak momenten van terugblikken en bezinnen. Koester vooral ook de pareltjes om je heen, je hebt ze nodig en ook jij kent er vast wel een paar.

Fijne dagen, een warme groet en alvast een mooi, gezond en bovenal veilig 2018.

Anne-Marie Snels
Voorzitter AFMP