7 januari 2022

Premie-incasso bij Zorgzaam loopt vertraging op

De afgelopen week ontving de AFMP diverse mails en telefoontjes van bezorgde leden, die de dupe zijn geworden van een storing bij zorgverzekeraar Zorgzaam. Bij de overgang van de administratieve afhandeling van de Zorgzaam-verzekering van Univé naar VGZ per 1 januari 2022 ging iets technisch mis in de digitale VeCoZo-omgeving. Hierdoor stonden veel leden ten onrechte niet als verzekerd geregistreerd. Zorgzaam slaagde er bovendien niet in om bij iedereen die hiervoor een machtiging had afgegeven de zorgpremie van januari automatisch af te schrijven. Inmiddels zijn de grootste problemen opgelost, maar Zorgzaam kan de premie voor januari helaas niet alsnog automatisch afschrijven.

Zorgzaam verzoekt iedereen die van de verzekeraar een acceptgirokaart of betaallink heeft ontvangen, daarom vriendelijk om hun zorgpremie voor één keer op een van deze manieren te betalen. Zij garandeert dat de premie hierdoor niet dubbel wordt afgeschreven. Zorgzaam benadrukt dat de problemen eenmalig zijn en dat de premie voor februari wél wordt afgeschreven volgens de door verzekerden gewenste betaalwijze. Als je een machtiging hebt afgegeven, dan wordt de premie van volgende maand eind januari automatisch geïncasseerd. Meer informatie over de premie-incasso bij Zorgzaam vind je via deze link.

Andere manier

Weet je als verzekerde niet wat jouw betaalwijze is of wil je dit aanpassen? Dat kan eenvoudig via de Zorgzaam-app of via Mijn Zorgzaam. Sinds dit jaar betaal je jouw premie als verzekerde op een andere manier aan Zorgzaam. Vorig jaar werd deze premie nog automatisch op jouw salaris of uitkering ingehouden. Bij Zorgzaam is dat vanaf 1 januari helaas niet meer mogelijk. Je betaalt de premie nu via automatische incasso of acceptgiro.

Meer over:
Zorgzaam