13 maart 2015

Q & A: versterking FPS eerste deelresultaat AVW 2015 3/6

Er is een eerste deelresultaat arbeidsvoorwaarden gesloten. Dat is een ingewikkeld resultaat waarover we veel vragen krijgen. Daarom hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden (Q & A's) – per onderwerp- voor u op een rij gezet. Houdt de website goed in de gaten, want vanaf 20 maart tot en met 26 maart kunt u als AFMP-lid uw stem uitbrengen over dit eerste deelresultaat arbeidsvoorwaarden via een digitale enquête op deze website. In de OpLinie, die deze dagen op uw deurmat valt maar ook op de website is te lezen, vindt u ook nadere informatie over het deelresultaat arbeidsvoorwaarden.

Er wordt in dit eerste deelresultaat gesproken over versterking van het FPS. Wat wordt er straks versterkt aan het FPS?
– De mogelijkheden voor talentontwikkeling en het meer zelf de regie kunnen voeren over eigen loopbaan mogelijkheden;
– Het maximaal faciliteren van loopbaankeuzes. Het doorstroombesluit moet daarvoor flexibeler worden;
– In FPS fase 3 moet er een loopbaantraject komen dat in principe doorloopt tot aan het militair leeftijdsontslag;
– De certificering van interne opleidingen wordt doorgezet;
– Er komt een persoonlijke employability aanspraak waarmee je eigen keuzes kunt maken.

Wat houden die mogelijkheden voor talentontwikkeling en meer regie op de eigen loopbaan mogelijkheden in?
Dat betekent dat er meer ruimte zal komen voor het maken van eigen keuzes in de persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor komt ondersteuning vanuit de organisatie in de vorm van voldoende loopbaanbegeleiders. Dit moet ervoor gaan zorgen dat de militair op tijd de juiste kwaliteiten en competenties heeft ontwikkeld om goed zijn of haar werk te doen, binnen of buiten defensie. Dit budget staat los van de reguliere scholingstrajecten die u voor uw functie nodig heeft.

Hoe kunnen loopbaankeuzes maximaal worden gefaciliteerd en waarom moet het doorstroombesluit daarvoor flexibeler worden?
Nu wordt het doorstroombesluit op een redelijk vast moment genomen, vrij kort voor het doorstroommoment naar fase drie of uitstromen buiten Defensie. Door het moment van dit besluit flexibeler te maken komt er meer tijd beschikbaar om de nodige stappen te zetten in je persoonlijke ontwikkeling en kan er meer maatwerk plaatsvinden over het moment van door- of uitstroom. Dit moet in de vervolgonderhandelingen, als de leden instemmen, nog verder worden uitgewerkt.

Wat houdt het loopbaantraject in dat er in fase drie moet komen en dat in principe doorloopt tot aan het militair leeftijdsontslag?
Op dit moment is het nog zo dat bij iedere einde functieduur een situatie kan ontstaan dat er voor de militair in fase 3 geen of zeer moeilijk een nieuwe functie wordt gevonden. Dat moet in de toekomst tot het verleden behoren. Voor iedere militair die overgaat naar fase 3 moet een loopbaantraject worden vastgesteld dat in beginsel doorloopt tot het leeftijdsontslag. Hoe dit er precies gaat uitzien is op dit moment nog niet bekend en dit moet in de eventuele vervolgonderhandelingen verder worden uitgewerkt.

Wat houdt een persoonlijke employability aanspraak in?
Bedoeld wordt dat er een individuele aanspraak komt voor iedere militair, die groeit met de jaren. Deze aanspraak moet straks naar keuze door de militair Ingezet kunnen worden voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden voor het behoud van werk en inkomen. Er kan een moment komen dat de focus van de militair zich richt op een baan buiten Defensie. Deze aanspraak moet dan gebruikt kunnen worden voor opleiding, (persoonlijke) certificering en scholing. Daarnaast kan deze aanspraak straks ook worden gebruikt voor het makkelijker accepteren van een andere baan buiten Defensie. Hoe die aanspraak er precies gaat uitzien wordt in de eventuele vervolgonderhandelingen uitgewerkt.

Waarom zijn de teksten in dit eerste deelresultaat over de versterking van het FPS nog zo vaag?
Omdat het in dit eerste deelresultaat gaat om een raamwerk voor de beoogde versterking van het FPS moeten deze zaken in het vervolgtraject eerst verder worden uitgewerkt. Pas dan wordt duidelijk hoe al deze versterkende maatregelen van het FPS precies kunnen worden ingevuld. Er zijn tot nu toe alleen eerste piketpalen geslagen.

Download 'Deelresultaat avi 2015'

Meer over:
C&R
SOD