13 februari 2014

Reorganisaties: Defensie stopt voorbereidingen (2013)

Defensie stopt toch met het voorbereiden van reorganisaties. De Hoofddirecteur Personeel (HDP) heeft dit medio januari 2013 in een mondeling bericht aan de centrales laten weten.

Hiermee lijkt Defensie te zijn gezwicht voor de druk die het personeel en de militaire vakbonden hebben uitgeoefend. Doorgaan zou in strijd zijn geweest met de overlegprocedures rond reorganisaties waaraan Defensie en de bonden zich hebben gecommitteerd. Intussen zijn de eerste annuleringen van informele reorganisatie overleggen bij de vakbonden binnengekomen. Verder heeft de HDP aan de SCO gemeld het personeel tot nader order geen brieven te sturen naar aanleiding van begeleidingscommissies personele implementatie die sinds de opschorting van het overleg zonder de bonden hebben plaatsgevonden.

Zorgverzekeringswet
Zonder toestemming van de vakbonden mogen er door de werkgever geen beslissingen worden genomen die gevolgen hebben voor de rechtspositie, ook niet als het om reorganisaties gaat. Zoals bekend is het overleg opgeschort. Aanleiding hiervoor is het inkomstenverlies - tot 5% minder salaris - door de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). Deze wet is bedoeld ter vereenvoudiging van het loonstrookje, maar militairen komen er slecht vanaf doordat ze niet onder de zorgverzekeringswet vallen. Dit is een onbedoeld effect van de WUL en dat zou dan ook moeten worden gecompenseerd.

Plan de campagne
Defensie en het Ministerie van Financiën hebben in het wetgevingstraject onvoldoende hun verantwoordelijkheid genomen om deze situatie te voorkomen. Defensie doet dit nu af als een bedrijfsongeval, maar laat ondertussen het eigen personeel in de kou staan. De vakbonden zijn op dit moment gezamenlijk bezig een plan de campagne te maken voor de acties die nodig zijn om een oplossing af te dwingen.

Meer over:
WGREO
L&K