17 juli 2014

Reorganisaties 'geneeskundig veld' kunnen verder

De reorganisaties in het geneeskundig veld kunnen verder, nadat oktober 2013 verschillende reorganisatietrajecten waren stopgezet.

Centrales vroegen toen meer duidelijkheid over het geneeskundig voorzieningenniveau, voordat beoordeeld kon worden wat de eventuele effecten van de reorganisaties hierop zouden kunnen zijn. Een commissie onder leiding van luitenant-generaal bd J.A. Leijh heeft dit nader onderzocht. Het eerste resultaat hiervan is dat eerder dit jaar overeenstemming met de centrales is bereikt over het voorzieningenniveau. Vervolgens is dit in een tweede rapport van de commissie Leijh afgezet tegen de reorganisatieplannen. Dit rapport is woensdag 16 juli inclusief de aanbevelingen in goed en constructief overleg met de bonden vastgesteld.

Dit houdt in dat nu de reorganisaties kunnen worden hervat. Waar nodig zullen dus de reorganisatieplannen in lijn worden gebracht met het voorzieningenniveau. Daarmee zal het reguliere reorganisatietraject, inclusief de overleggen die daar onderdeel van zijn, weer verder worden gevolgd.

Download hier het rapport behorende aanbevelingen (pdf).

Meer over:
WGREO