Elze Mulder Sectorhoofd Landmacht

Samen Sterk

Sinds de grote bezuinigingen op Defensie zijn er veel reorganisaties geweest, allemaal gebaseerd op krimp. Dat was voor ons en zeker ook voor alle betrokken medezeggenschapscommissies (MC's) een pittige klus, die we vaak in goede samenwerking hebben geklaard.

Nu er weer meer geld voor Defensie is, gaan we het nog eens overdoen. Waarbij de gedachte vooral uitgaat naar groei. Maar groei zonder eerst de tekorten en knelpunten uit het verleden op te lossen is volgens mij de verkeerde weg.

Juist nu zouden we eerst de knelpunten uit het verleden moeten oplossen en zorgen dat eenheden weer normaal kunnen functioneren. Logisch, zou je zeggen, maar helaas denkt niet iedereen er zo over. De drang om het extra geld te besteden is groter dan de wil om eerst bestaande knelpunten op te lossen.

Zo zie ik dat er reorganisaties opgestart worden, waarbij de betrokken eenheden nog niet eens de vorige reorganisatie met een evaluatie hebben afgerond. Op vragen vanuit MC's over het oplossen van bestaande knelpunten is vaak het antwoord, “Daar is in dit project geen geld voor.”

Voor mij en gelukkig ook voor de meeste MC's, onacceptabel. Samen kunnen we dit de goede kant op sturen. In het hele traject van reorganisaties is een duidelijke rol voor zowel MC's als bonden weggelegd; door het traject samen te doorlopen kunnen we elkaar versterken en de knelpunten oplossen.

Het is belangrijk om vanaf de start van een reorganisatie met elkaar in contact te komen. Tijdens zo’n eerste kennismaking kunnen we het hele traject, met daarin de verschillende rollen, bespreken.

Dus mocht je als MC in een reorganisatie terecht komen, laten we dan snel een afspraak maken en kijken hoe wij elkaar kunnen versterken.

Elze Mulder
Sectorhoofd Landmacht
06-53510073
emulder@afmp.nl