Elze Mulder Sectorhoofd Landmacht

Schrijnende gevallen

In het buitenland gestationeerde Nederlandse militairen worden regelmatig geconfronteerd met problemen, die drempels opwerpen in hun werk of in hun privéleven daar.

Vaak biedt de bestaande regelgeving van Defensie gelukkig een oplossing voor hun moeilijkheden. Desondanks delen regelmatig militairen die buiten onze landsgrenzen actief zijn echter schrijnende persoonlijke verhalen met mij als sectorhoofd over ‘verborgen’ sociale of financiële problemen waar zij tegenaan lopen. Problemen waarbij de regelgeving geen soelaas biedt of die niet kunnen wachten op een oplossing via de reguliere lijn. Zij dreigen hierdoor tussen wal en schip te belanden en worden hierdoor niet alleen belemmerd in hun werk, maar vaak ook in hun persoonlijke leven met alle negatieve gevolgen van dien.

Juist om dit te voorkomen, is de Bijzondere Commissie (BCO) Buitenland in het leven geroepen. Deze BCO bestaat uit twee vertegenwoordigers van Defensie en twee vertegenwoordigers namens de Defensiebonden, onder wie ikzelf als sectorhoofd van de AFMP. Wij stappen in op de momenten als de reguliere regelgeving van Defensie dus geen uitsluitsel biedt over specifieke moeilijkheden. Onze inspanningen staan trouwens los van lopende rekesten en bezwaarprocedures tegen Defensie.
De grootste meerwaarde van deze BCO is dat wij snel bij elkaar kunnen komen om maatwerkoplossingen te bedenken én te realiseren. In de meest schrijnende gevallen is er helemaal geen tijd om hiervoor ingewikkelde juridische procedures te doorlopen. Elk geval beoordelen wij individueel en als het probleem in onze ogen echt nijpend is, dan gaan wij hiermee direct aan de slag.

Naar aanleiding van een concreet probleem van een in het buitenland gestationeerde militair kunnen wij ook tot de conclusie komen dat dit snel binnen de bestaande Defensieregelgeving dient te worden opgelost. Als BCO zullen we dan niet nalaten om dit als zwaarwegend advies onder de nadrukkelijke aandacht van de verantwoordelijken te brengen.

Dus loop je als Nederlandse militair in het buitenland tegen onoverkomelijke problemen aan, waarvoor de reguliere regelgeving geen oplossing biedt of waarvoor geen tijd is? Laat me dit dan per mail weten. Samen met de drie andere commissieleden maak ik hier dan snel werk van.