3 augustus 2022

Terugbetalen van verplichte opleiding niet meer nodig

Sinds maandag 1 augustus 2022 mag Defensie geen terugbetaling meer eisen voor verplichte opleidingen. Dat is het gevolg van de EU-richtlijn 2019/1152, betreffende de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie. De AFMP heeft Defensie dan ook dringend verzocht per direct te stoppen met deze terugvorderingen. Krijg jij na 1 augustus 2022 toch nog een terugbetalingsverplichting voor een opleiding die je niet zelf hebt aangevraagd? Meld je dan bij ons voor bezwaar.

EU-richtlijn
De EU-richtlijn 2019/1152 (kortweg ‘de Richtlijn’) bevat een flink aantal minimumrechten voor werknemers die onder andere gaan over informatieverstrekking, proeftijd, nevenwerkzaamheden en verplichte opleidingen. Veel van deze rechten zijn in Nederland al zo goed geregeld dat ze voldoen aan de Richtlijn. Dat geldt niet voor het kosteloos aanbieden van verplichte opleidingen. Om dit recht te trekken is voor de werknemers op de reguliere arbeidsmarkt het Burgerlijk Wetboek (BW) aangepast. Defensie heeft echter verzuimd om dit te regelen voor de defensiemedewerkers in het AMAR en BARD. Wij hebben Defensie dan ook per brief verzocht dit zo snel mogelijk alsnog te doen en tot die tijd te stoppen met het terugvorderen van opleidingskosten voor de verplichte opleidingen.

Verplichte opleidingen
Door de Richtlijn is iedere werkgever binnen de EU vanaf 1 augustus 2022 verplicht om verplichte opleidingen aan zijn werknemers kosteloos aan te bieden en mogen de kosten ook niet achteraf verhaald worden op de werknemer. Helaas is nog niet duidelijk welke opleidingen er exact onder de term ‘verplichte opleidingen’ vallen. Volgens het BW betreft dit in ieder geval alle scholing die nodig is voor de huidige functie of voor een nieuwe functie als de oude functie komt te vervallen of niet langer vervuld kan worden. Binnen Defensie zou dit dan betrekking hebben op alle initiële, functie- en loopbaanopleidingen (art 13 t/m 15 AMAR) en de bij- en omscholingen (art 19 BARD). De kosten van deze opleidingen terugvorderen is volgens ons dan ook vanaf 1 augustus 2022 in strijd met de EU-richtlijn en daardoor niet langer toegestaan.

Bezwaar
Krijg jij, ondanks onze oproep aan Defensie, na 1 augustus 2022 toch een terugbetalingsverplichting opgelegd voor een opleiding waar jij niet zelf om hebt verzocht? Meld het ons via ibb@afmp.nl. Wij kijken dan voor je na of dit wel is toegestaan en helpen je bij het maken van bezwaar.

Meer over:
opleiding