7 april 2014

Tweeduizend FNV-leden demonstreren voor een sociaal Europa

Op vrijdag 4 april demonstreerden 50.000 vakbondsleden uit 28 Europese landen voor een sociaal Europa in Brussel. De FNV was aanwezig met een grote delegatie van tweeduizend leden uit alle FNV-bonden, onder wie Han Busker als voorzitter van FNV Veiligheid, het samenwerkingsverband van de AFMP, de Marechausseevereniging en de NPB.

’s Ochtends liepen de tweeduizend FNV-leden mee in de optocht naar het Jubelpark, waar een aantal vakbondsleiders de menigte toesprak, onder wie FNV-voorzitter Ton Heerts.

‘Europa leeft onder onze leden,’ aldus Heerts. ‘De crisis en de gevolgen van de strikte bezuinigingsnorm laten zich voelen. In Europa leeft nu vijfentwintig procent van de mensen in armoede. Er zijn miljoenen banen verloren gegaan. Ook in de publieke sector in Nederland worden door de bezuinigingen tienduizenden banen vernietigd, bijvoorbeeld in de zorg. Dat is desastreus voor de koopkracht van mensen. We zetten dan ook alles op alles om te bewerkstelligen dat Europa investeert in een gezamenlijk banenplan van de Europese vakvereniging.’

De FNV wil een sociaal Europa met genoeg koopkracht en echte banen voor iedereen en vooral voor jongeren. De door Brussel en Den Haag opgelegde privatisering en marktwerking hebben een zeer negatief effect op de arbeidsvoorwaarden en de kwaliteit van de contracten van werknemers. De FNV is voor gelijk loon voor gelijk werk, ook voor arbeidsmigranten. Ook wil de FNV een betere handhaving en controle, zodat CAO’s niet ontdoken kunnen worden. Dat speelt bijvoorbeeld in de bouw, in de agrarische sector en in het transport. Iedereen heeft recht op een leefbaar loon, genoeg zekerheid, respect en veilig werk.

Meer over:
BVJ