13 december 2021

Uitkomst SOD 2 december en communicatie Defensie

Op 2 december 2021 is tijdens de vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) duidelijk geworden dat alle centrales hebben aangegeven tegen het maximaal haalbare pakket binnen de AVW-ruimte van Defensie te zijn. Ook uit de poll die Defensie zelf onder de medewerkers heeft gehouden, blijkt dat een overgrote meerderheid van de respondenten (78%) tegen het pakket is. De dag na het SOD hebben de minister van Defensie, de Secretaris-Generaal en de CDS, in een bericht op het intranet, in een mail aan alle medewerkers en op het internet informatie over het SOD verstrekt, die naar onze mening onjuist en suggestief is.

In dit bericht geeft Defensie aan dat ‘de vakbonden voor defensiepersoneel hebben aangegeven dat zij niet instemmen met de uitkomsten van de arbeidsvoorwaardengesprekken 2021’. Daar begint het wijzen al door Defensie. De centrales (vakbonden) hebben helemaal niet aangegeven niet in te stemmen. Zij hebben gezegd dat de meerderheid van de leden tegen het maximaal haalbare pakket binnen de AVW-ruimte van Defensie is. Dat is in onze ogen een significant verschil. De uitslag van de verschillende raadplegingen binnen de bonden sloot ook mooi aan bij de eerdergenoemde poll van Defensie zelf.

Vooruit kijken
Voor ons is het belangrijk om vooruit te kijken. Het defensiepersoneel heeft er immers niets aan als we blijven terugwijzen naar Defensie en vervolgens niet verder praten over zaken die voor het personeel van belang zijn. We moeten als sociale partners in gesprek blijven om in gezamenlijkheid stappen voorwaarts te kunnen zetten.
De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO-DEF) hebben de minister van Defensie (de voorzitter van het SOD) een brief gestuurd waarin we duidelijk maken dat wij altijd met Defensie in gesprek willen gaan over zaken die voor het Defensiepersoneel van groot belang zijn. Daar horen het loongebouw en het nieuwe personeelssysteem (voor militairen) wat ons betreft zeker bij.

Duidelijke indicatie

Als Defensie met ons in gesprek wil over deze onderwerpen, dan nemen we deze uitnodiging voor een formele vergadering graag aan. Wij verwachten dan ook een duidelijke indicatie van de financiële en beleidsmatige mogelijkheden om bij deze onderwerpen stappen te kunnen zetten en een uiteenzetting van de ideeën van Defensie over deze onderwerpen.

Voor het overige blijft de situatie vooralsnog zoals deze was. Het formele overleg in de sector Defensie is opgeschort, met uitzondering van de ioREO’s. Ook stoppen we met informeel overleg over die onderwerpen waarover formeel overleg wordt gevoerd.
Wij houden je op de hoogte!

Via deze link vind je de brief van de SCO-DEF.

Meer over:
AVW