21 december 2018

Uitspraken in de pensioen kort gedingen bekend

Vandaag hebben zowel de rechter in kort geding in Amsterdam als in Den haag uitspraak gedaan in de procedures, die door de bonden tegen het ABP en defensie waren aangespannen. De uitspraak van de rechter in Amsterdam geeft het ABP een duidelijke tik op de vinger. De uitspraak van de rechter in Den Haag is voor ons teleurstellend.

De rechter in Amsterdam zegt dat het ABP moet stoppen met het verspreiden van het bericht dat er vanaf 2019 voor militairen een middelloonregeling geldt of omgekeerd, het beeld oproepen dat er geen eindloonregeling meer geldt. Wij zijn blij met deze uitspraak. Dat geldt zeker ook voor het feit dat de rechter in zijn overwegingen aangeeft dat het niet aannemelijk is dat het ABP alleen nog een regeling met een middelloonkarakter kan uitvoeren. De rechter is er duidelijk in: ABP had haar ICT kunnen aanpassen op de eindloonregeling. De eigen keuzes van het ABP in combinatie met het niet tijdig aanpassen van de bedrijfsvoering kunnen niet voor rekening van de bonden, defensie of de militairen komen. Oftewel ABP moet op de blaren zitten en de verantwoordelijkheid niet afwentelen.

De uitspraak van de rechter In Den Haag is voor ons teleurstellend, omdat de rechter niet meegaat met het betoog van de bonden dat er ook voor 2019 een regeling met een eindloonkarakter geldt. Teleurstelling is er zeker ook over de onderbouwing van deze opvatting. De rechter kijkt alleen naar het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 en op het argument van de bonden dat dit akkoord niet op zichzelf staat wordt niet echt ingegaan.

In een tweetal aparte artikelen op deze site leest u later een uitgebreidere toelichting op de verschillende uitspraken.

Kijkend naar beide uitspraken blijft het beeld hangen dat een heldere uitspraak over het karakter van de regeling die in 2019 voor militairen geldt ontbreekt. Dat is jammer. Wij zullen het Kerstreces gebruiken om de uitspraken nader te bestuderen en te bepalen of en welke juridische stappen wij verder zullen zetten. Wij sluiten ook niet uit dat andere partijen hetzelfde in die periode zullen doen.

Voor Uitspraak Rechtbank Amsterdam KLIK HIER

Voor Uitspraak Rechtbank Den Haag KLIK HIER