15 juli 2016

Uniformverbod: Meeste militairen willen er van af

De meeste militairen willen geen uniformverbod. Dat is eenvoudig af te leiden uit een poll op onze website. Het overgrote merendeel van de AFMP-leden is vóór het reizen in uniform, zowel tijdens dienstreizen als woon-werkverkeer. Het wordt tijd dat Defensie het verbod opnieuw bekijkt. Laten we eens ophouden met die symboolpolitiek, stelt AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels.

Defensie kondigde op 25 september 2014 een uniformverbod af. Het argument was toen het dreigingsniveau in Nederland. Blijkbaar waren de meningen binnen het Kabinet verdeeld, want Asscher zei bij een persconferentie “het een hele mooie emotie te vinden als militairen ondanks alles hun uniform willen dragen”. Overigens had de Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid toen de maatregel werd afgekondigd geen specifieke aanwijzingen dat Nederlandse militairen doelwit kunnen zijn van een aanslag. Het uniformverbod diende twee doelen. Het verhogen van de veiligheid van het defensiepersoneel en het alert maken van het defensiepersoneel en daarmee het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Maar voor dat laatste is geen uniformverbod nodig.

Poll AFMP
De AFMP hoort met regelmaat geluiden uit onze achterban dat men het niet eens is met het uniformverbod. Op de website www.afmp.nl is begin mei een poll gezet, waarin dit nog eens overduidelijk wordt bevestigd. Liefst 85 procent vindt dat een militair WEL in uniform moet kunnen reizen tijdens woon-werkverkeer, slechts 13 procent vindt van niet. Verder vindt 76 procent dat een militair WEL in uniform moet kunnen reizen tijdens dienstreizen, en vindt 7 procent van niet.

Trots op beroep
AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels weet wel waarom er zo’n ruime meerderheid is vóór reizen in uniform. “Men is trots op het beroep, men wil dat ook uitdragen, en laten zien waar men voor staat: voor de verdediging van de veiligheid van ons land en haar burgers. Men wil niet zwichten voor terrorismedreiging. Zoals een militair zei: ‘ Als een militair zich moet verstoppen voor geweld, dan is het tijd dat het Nederlandse volk zich zorgen begint te maken”. Bovendien zijn militairen de best geoefende geüniformeerden van ons land. En zij zijn de enige geüniformeerden die niét over straat mogen in uniform.”’

Oefeningen en evenementen
Daar komt volgens Snels bij dat militairen op dienstreis deels wél, deels niet in uniform reizen. In groepen wel, als individu niet. “Maar vervolgens stap je als individu in een herkenbare militaire auto. Defensie publiceert zelf wanneer en waar er oefeningen zijn, dan zijn veel grotere groepen militairen kwetsbaar.” En dan zijn er nog bijzondere gelegenheden als 4 en 5 mei, de Landmacht- en de Luchtmacht dagen en Veteranendag . Dan zie je talloze mensen in uniform, óók in het openbaar vervoer.”

Symboolpolitiek
Snels: “Risico’s vermijden is prima, maar dit lijkt op symboolpolitiek van een regering die te bang is om de krijgsmacht zichzelf te laten verdedigen. Een krijgsmacht die fors is uitgekleed en kapot bezuinigd. Waar ongewapende beveiligers aan de poorten van defensielocaties staan. Waar een tekort is aan alles, aan mensen, materieel, wapens en munitie en oefeningen en trainingen. Als je als politiek ervoor zorgt dat dát op orde is, hoef je je óók geen zorgen meer te maken over een militair in uniform. Het dreigingsniveau blijft – naar verwachting- hoog de komende jaren. Dat zou betekenen dat we jarenlang geen militair in uniform op straat meer zouden zien. Is dat wat we willen?”

Daar komt nog het volgende bij:

  • De Tweede Kamer wees op 31 mei (een motie om het uniformverbod op te heffen af.
  • In de ons omringende landen is van een uniformverbod geen sprake, niet in Engeland, niet in Frankrijk en ook niet in Duitsland. In Duitsland is men zelfs verplicht in uniform te reizen (anders is men niet verzekerd).

Laat de top van Defensie slim zijn, laat mensen zélf de keuze of ze wel of niet in uniform reizen bij woon-werk verkeer! Zo was het, laten we dat weer herstellen. En bij dienstreizen zouden ze eigenlijk gewoon in uniform moeten kunnen reizen. Want dat lijkt toch wel tegenstrijdig: je bent aan het werk, je moet reizen en je uniform uitdoen, maar je reist vervolgens wél in een herkenbare Defensie-auto.

Meer over:
BVJ