15 maart 2022

Update rond KOO-zaken

Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dat militairen met een KOO-diploma op hetzelfde moment bevorderd moeten worden als militairen met een MWO-diploma stelde de AFMP de afgelopen weken talloze rekesten op en maakten we direct bezwaar voor leden die net waren bevorderd. Uit de contacten met leden is naar voren gekomen dat er verschillende situaties zijn, die elk een eigen benadering vragen. Sommige leden moeten nog bevorderd worden naar de rang van tweede luitenant, terwijl andere leden al bevorderd zijn of - vanwege coronavertraging - met terugwerkende kracht zullen worden bevorderd.

De AFMP had verwacht dat de werkgever zich langdurig zou beraden over een reactie op de rekesten, maar het tegendeel is waar: veel leden ontvangen binnen enkele dagen na het indienen van hun rekest een afwijzend besluit. Dat is best teleurstellend. Los van de juridische ins & outs zou het de werkgever sieren als de ongelijke behandeling met terugwerkende kracht uit de wereld wordt geholpen.

Bezwaar en in gesprek

De AFMP zal tegen alle afwijzende besluiten bezwaar aantekenen en daarnaast het overleg met de werkgever opzoeken. De juristen van de verschillende militaire bonden trekken in dit dossier samen op, zodat de krachten kunnen worden gebundeld en het maximale kan worden gedaan om resultaat te boeken.

Niet bevorderd
Leden die nog geen rekest hebben ingediend, kunnen natuurlijk nog steeds bij de AFMP terecht. Dat kan via onze ledenapp of door een e-mail te sturen naar onze afdeling individuele belangenbehartiging: ibb@afmp.nl. Goed om te weten: naar verluid worden militairen na de voltooiing van de KOO (of PMO of SOO) nog steeds niet meteen bevorderd naar de rang van tweede luitenant. Ben je klaar met de opleiding en word je niet direct bevorderd? Of ben of word je via een besluit bevorderd naar vaandrig/kornet, terwijl je bevorderd had moeten worden naar tweede luitenant? Neem dan zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen zes weken, contact met ons op. Wij kunnen dan de mogelijkheid van bezwaar voor je onderzoeken.

Meer over:
opleiding