4 december 2018

Vakbonden starten óók kort geding tegen Defensie

De defensiebonden ACOM, AFMP, MARVER en VBM hebben de werkgever Defensie voor de rechter in Den Haag gedaagd. Op 4 december heeft een deurwaarder daarvoor een dagvaarding aan ‘de Staat der Nederlanden’ overhandigd. De behandeling van deze zaak zal plaatsvinden op maandag 10 december 2018.

Onder de vlag ‘Actie bij Defensie’ (www.actiebijdefensie.nl) trekken de bonden ACOM, AFMP, MARVER en VBM samen ten strijde tegen het ingrijpen in de pensioenregeling voor militairen. Aanpassen van de pensioenregeling kan immers uitsluitend nadat daar overeenstemming over is tussen sociale partners.

Al eerder hebben we duidelijk gemaakt dat wij alle noodzakelijke wegen zullen bewandelen om te voorkomen dat de pensioenregeling met een eindloonkarakter voor militairen per 2 januari 2019 wordt omgezet naar een middelloon-pensioenregeling. Daar hebben onze leden namelijk ‘nee’ tegen gezegd. De afgelopen weken is niet alleen gekeken naar de diverse mogelijkheden, maar ook naar de beste juridische weg om dit te doen. Als eerste juridische stap was al gekozen voor een kort geding tegen het ABP. In een dergelijke procedure wordt de rechter gevraagd om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening heeft het voordeel dat een rechter redelijk snel uitspraak doet.

Nu hebben voornoemde bonden besloten óók tegen de werkgever Defensie een kort geding aan te spannen. Tot op heden wil Defensie namelijk niet erkennen dat er voor militairen op 12 oktober 2017 is afgesproken dat er vanaf 2 januari 2018 een pensioenregeling met een eindloonkarakter van kracht is totdat er een andere regeling is afgesproken waar onze leden mee instemmen. Aangezien Defensie en de bonden daardoor geen eenduidig beeld hebben van de afspraken wil Defensie ook niet samen met de bonden het ABP ‘verzoeken’ (nette beschrijving voor opdracht geven aan het ABP) deze regeling ook in 2019 uit te blijven voeren.

Enkele van onze belangrijkste eisen aan de werkgever Defensie:

  • Sommeer het ABP om ook in 2019 de pensioenregeling voor militairen als een eindloonregeling uit te voeren en sluit daartoe de benodigde overeenkomsten met het ABP;
  • Onthoud je van iedere andersluidende mededeling.

Deze uitspraak zou de kortgedingrechter vóór 1 januari 2019 moeten doen. De zitting vindt plaats op maandag 10 december om 13.00 uur bij de Rechtbank in Den Haag. Rekening houdend met een periode van afweging en beoordeling door de rechter is duidelijkheid voor het nieuwe jaar ingaat haalbaar.

Over eventueel aanwezigheid van ‘bezoekers’ (al dan niet in uniform) of acties rondom beide zaken zal nadere informatie volgen.