27 september 2022

Van uniform naar in je hemd staan bij de Rabobank

Onlangs klopte een AFMP-lid bij ons aan, dat problemen ondervond bij het ophogen van zijn hypotheek bij de Rabobank. Op basis van een toets concludeerde de bank namelijk dat de UGM-uitkering die hij op dit moment namens Defensie ontvangt van pensioenfonds ABP niet als ‘vast en bestendig inkomen’ mag worden beschouwd en als ‘vroegpensioen’ niet wordt meegeteld voor een extra hypotheekverstrekking. Omdat deze uitkering naar onze overtuiging geen vroegpensioen is, maar een vast en bestendig inkomen, gaat de AFMP hierover een officiële klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Loop jij als UGM’er tegen vergelijkbare moeilijkheden bij jouw bank? Laat dit ons weten via dit e-mailadres! Ook hierover doen wij dan ons beklag bij het Kifid.

Aantal overzichten
Natuurlijk moest het desbetreffende lid in het kader van zijn verzoek tot ophoging van zijn hypotheek een aantal overzichten overhandigen aan de Rabobank. Hij leverde onder meer een inkomensverklaring van ABP, een jaaropgave van dit pensioenfonds en een laatste betaalspecificatie van zijn bij wet vastgestelde UGM-uitkering aan.

Reactie

Na een toets concludeerde de Rabobank dus vervolgens dat een UGM-uitkering een vroegpensioen is, dat niet mag worden gekwalificeerd als een ‘vast en bestendig inkomen’. Als UGM’er kreeg ons lid deze letterlijke reactie van de Rabobank: ‘De bank kan vroegpensioen, zoals in uw geval, voor een aanvullende of nieuwe hypothecaire geldlening niet meenemen als inkomen voor een financieringsaanvraag.’ De AFMP legt zich niet bij deze weigering om zijn hypotheek te verhogen neer en dient daarom een klacht in bij het Kifid.

Meer over:
Pensioen