16 oktober 2019

Vaste aanstelling (onder)officieren: wat betekent afspraak in AV akkoord?

Personele vulling en daarmee het behoud van militairen is een topprioriteit voor Defensie en de vakbonden. In het AV-akkoord 2018-2020 is afgesproken dat Defensie alle onderofficieren en officieren die FPS fase 2 zijn of worden, bij voldoende functioneren, een vaste aanstelling garandeert. Daarbij is benadrukt dat dit ook kan betekenen dat men zich dient om te scholen, bij te scholen of in voorkomend geval op een andere locatie wordt geplaatst. In geval van omscholing, zal de organisatie tijd en geld beschikbaar stellen.

De afspraak betekent dat onderofficieren en officieren die een FPS fase 2 aanstelling hebben, of overgaan van FPS fase 1 naar fase 2, bij voldoende functioneren, een aanstelling voor onbepaalde tijd krijgen. Dit zal, voor 1 januari 2020, in Peoplesoft zichtbaar worden gemaakt door de ontslagleeftijd op de AOW-leeftijd min vijf jaar te stellen. Bovenstaande maatregel geldt tot de invoering van een nieuw personeelssysteem.

Meer over:
AVW