26 maart 2021

Vergoeding bij quarantaineplicht

De Defensiebonden, waaronder de AFMP, hebben definitief ingestemd met de Tijdelijke regeling vergoeding quarantaineplicht van Defensie. De hieruit voortvloeiende vergoedingen tijdens een door het Hoofd Defensieonderdeel (HDO) opgelegde quarantaineperiode zijn bruto én pensioengevend. De tijdelijke regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Je kunt de vergoedingen in de vorm van tijd opnemen of laten uitbetalen. Ondanks het officieel opgeschorte overleg met Defensie voerden de bonden hierover diverse gesprekken met de werkgever. In het kader van de tijdelijke regeling definieert Defensie de quarantaineplicht als ‘een preventieve afzondering om een mogelijke verspreiding van een ziekte of een virus te beperken’.

HDO

Het HDO stelt de periode voor de verplichte quarantaine vast en de commandant bepaalt de quarantainelocatie. Je maakt dus aanspraak op een vergoeding tijdens de periode waarin het HDO jou een quarantaineplicht heeft opgelegd. Moet je deze quarantaine thuis doorbrengen? Dan maak je aanspraak op een vergoeding van €20,- voor elke werkdag en van €30,- voor elke zaterdag, zon- en feestdag. Bovendien kun je voor elke zaterdag, zondag en feestdag rekenen op 4 uur quarantaineverlof. Moet je op andere locaties in quarantaine? Dan ontvang je een vergoeding van €60,- voor elke werkdag en van €90,- voor elke zaterdag, zondag en feestdag. Voor elke zaterdag, zon- en feestdag krijg je daarnaast 8 uur quarantaineverlof.

Meer over:
Coronavirus