14 mei 2014

Vergoeding maaltijd ook bij gesubsidieerde opleiding

Een defensiemedewerker die een opleiding volgt op kosten van Defensie heeft niet alleen recht op vergoeding van rechtstreekse scholingskosten zoals voor lesgeld en studieboeken. Ook de reis- en verblijfkosten die je voor je studie moet maken, kun je declareren op basis van het Besluit Dienstreizen Defensie. Alleen als de maaltijd daadwerkelijk verstrekt wordt door de overheid, hoeft Defensie geen vergoeding te betalen. Zo heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald nadat de AFMP bezwaar maakte namens een lid.

In artikel 13 van het BDD staat echter dat je geen recht hebt op een verblijfkostenvergoeding als je op je plaats van bestemming gebruik kan maken van maaltijden of logies van overheidswege. Vrij vertaald krijg je bijvoorbeeld een lunch tijdens een schooldag niet vergoed als deze lunch wordt verzorgd door de overheid, bijvoorbeeld in een kantine van Defensie.

Een van onze leden liep tegen deze beperking aan toen hij zijn maaltijdkosten gemaakt tijdens zijn HBO-studie wilde declareren. Defensie weigerde de maaltijden te vergoeden omdat de betreffende hogeschool een door de overheid gesubsidieerde hogeschool was. De Centrale Raad van Beroep geeft echter een andere uitleg aan artikel 13 BDD. Alleen wanneer de maaltijd daadwerkelijk verstrekt wordt door de overheid hoeft er niet vergoed te worden. In dit geval was de opleiding wel gesubsidieerd, maar was er in de school alleen een snoepautomaat aanwezig. Een fatsoenlijke lunch of diner was alleen bij de plaatselijke horeca verkrijgbaar. Deze maaltijden waren dus op geen enkele manier verstrekt door de overheid. De Raad was het dan ook geheel met de jurist van de AFMP eens en heeft bepaald dat Defensie alsnog de maaltijdkosten van ons lid moet betalen.

Inmiddels hebben we begrepen dat Defensie artikel 13 BDD regelmatig gebruikt om een verblijfkostenvergoeding af te wijzen. In het geval dat er geen kantine op de plaats van bestemming aanwezig is, is dat op basis van deze uitspraak van de Raad niet meer toegestaan. Gezien de uitleg van de Raad menen wij dat ook in het geval dat er wel een kantine is, maar deze wordt beheerd door een commerciële cateraar, de maaltijdkosten zouden moeten worden vergoed. Ook in dat geval heeft de overheid immers niets van doen met de verstrekking van de maaltijd.

Mocht je zelf tegen een zelfde afwijzing van verblijfkostenvergoeding aanlopen neem dan contact op met onze afdeling IBB. Wellicht dat wij ook in jou geval alsnog een vergoeding kunnen afdwingen.

Meer over:
C&R
WGAFR