1 maart 2024

Herkansingen bij opleidingen OTCKMar

Studenten van de Leergang Algemeen Opsporingsambtenaar (LAO) en de Leergang Marechaussee Beveiliger (LMB) bij het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee blijven ook de komende twee jaar twee herkansingsmogelijkheden behouden als zij een examen of proeve van bekwaamheid met een onvoldoende resultaat hebben afgelegd. C-OTCKMar verlengde namelijk het besluit van 21 september 2022 hierover tot 1 maart 2026. Deelnemers aan functieopleidingen van het OTCKMar kunnen vanaf 1 maart ook twee jaar lang rekenen op twee herkansingsopties als zij een onvoldoende behalen voor een examen.

Als studenten ook voor hun tweede herexamen geen voldoende behalen, volgt een voordracht tot ontheffing uit de opleiding. Het besluit tot verlenging van het eerder genomen besluit hierover geldt tot 1 maart 2026 voor opleidingen die zijn vastgelegd in artikel 13 en 14 van het AMAR.