6 september 2022

Verrekening buitenlandtoelage over 2021 vertraagd

Diverse AFMP-leden kwamen de afgelopen maand tot de vervelende ontdekking dat op hun salarisstrook de buitenlandtoelage over 2021 niet is verrekend in het kader van de in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 vastgelegde loonsverhoging. Over dit jaar vond deze verrekening wel plaats. Defensie erkent dat zij een nabetaling van hun buitenlandtoelage over het afgelopen jaar hadden moeten ontvangen, maar dat deze door de handmatige verwerking hiervan vertraging heeft opgelopen.

Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. Enkele salarisafspraken zijn met terugwerkende kracht de afgelopen maand uitbetaald. Per 1 januari 2021 zijn de salarissen met terugwerkende kracht met 1,7% verhoogd. Deze verhoging geldt ook voor de buitenlandtoelage.

Tekst en uitleg

Naar aanleiding van diverse klachten hierover heeft Defensie inmiddels tekst en uitleg gegeven over de vertraagde verrekening van de buitenlandtoelage over het afgelopen jaar. De buitenlandtoelage is een vaste vergoeding, die wordt vastgesteld op basis van de geschatte meerkosten in het levensonderhoud van jouw buitenlandplaatsing. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de tabel van het Standaard Netto Nederland (SNN). Deze tabel is wel verwerkt in het salarissysteem. Hieraan kan echter geen loonsverhoging worden gekoppeld. Daarnaast is het een per boekjaar geldende, fiscale toekenning.

Ander boekjaar
Defensie benadrukt dat de vooralsnog uitgebleven herberekening over een ander boekjaar gaat, namelijk 2021. Voor het huidige boekjaar heeft zij al wel een herberekening ingeregeld, maar voor 2021 moet dit handmatig gebeuren. Defensie verwacht dat de herberekeningen over dit jaar juist zijn en dat ook de nabetalingen van de buitenlandtoelage over 2021 over niet al te lange tijd zullen plaatsvinden.   

Heb jij op je salarisstrook van augustus ook geconstateerd dat jouw buitenlandtoelage over vorig jaar niet is verrekend? Dan doe je er verstandig aan om hiervan melding te maken bij het DCHR. Krijg je daar onvoldoende antwoord op jouw eventuele verdere vragen hierover? Neem dan contact op met onze afdeling individuele belangenbehartiging via ibb@afmp.nl. Dan gaan wij voor jou op zoek naar antwoorden. Ondertussen blijven wij bij Defensie de druk er op houden om op korte termijn de buitenlandtoelage over het afgelopen jaar na te betalen.

Meer over:
AVW