15 september 2021

Volledige hypotheekaftrek bij buitenlandplaatsing & eigen woning

Leden van de AFMP worden geregeld gedurende drie jaar of langer in het buitenland geplaatst. Al dan niet met kinderen blijft hun partner soms in Nederland achter. De vraag is dan: is de hypotheekrente volledig aftrekbaar of slechts voor de helft? Lang meende de Belastingdienst dat slechts de tweede optie mogelijk was. Dit was voor de AFMP-belastingservice onlangs reden om hierover overleg te voeren met Defensie en de Belastingdienst. Ook mede na een positieve uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant op dit gebied is de Belastingdienst nu van mening veranderd. Onze belastingservice is erg blij met deze omslag.

De Belastingdienst vindt inmiddels dat de in woning achterblijvende partner niet langer als derde moet worden beschouwd en dat er dus recht blijft bestaan op een volledige hypotheekaftrek. Als deze partner alsnog uit de woning vertrekt, dan kan hij of zij een beroep doen op de zogeheten uitzendregeling.
De woning moet dan ten minste een jaar als eigen woonverblijf zijn gebruikt en niet aan derden beschikbaar zijn gesteld. Ook mogen er geen belastbare inkomsten uit een andere woning zijn. Na recent overleg van de AFMP-belastingservice met Defensie worden de nieuw gemaakte afspraken ook meegenomen in de voorlichting bij een buitenlandplaatsing.

Meer info
Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan voor meer informatie via e-mail of telefoon (085-9023967) contact op met Bert Weeren van de AFMP-belastingservice.

Meer over:
Belasting