12 maart 2020

Webinar: Stand van zaken pensioenakkoord

Op donderdag 26 maart presenteert de FNV vanaf 20.00 uur een webinar over de voortgang bij het uitwerken van het pensioenakkoord van juni 2019. Meld je vooraf aan en je kunt die avond de vraaggesprekken en discussies thuis of vanaf een andere plek live meemaken via internet.

Klik HIER om je aan te melden voor deelname aan het pensioenwebinar.

In juni vorig jaar bereikten de vakbeweging, de werkgevers en het kabinet Rutte-III een landelijk akkoord over de vernieuwing van het Nederlandse pensioenstelsel. Een operatie die ervoor moet zorgen dat we ook in de toekomst een solidair en eerlijk pensioen voor iedereen in Nederland kunnen blijven opbouwen.

De afgelopen maanden is er veel tijd en energie gestoken in het uitwerken van de vele gemaakte afspraken. De FNV wil zijn leden en andere geïnteresseerden daar graag over bijpraten. Dat zal gebeuren door FNV-vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar Tuur Elzinga, aan wie je ook live vragen kunt stellen.

Dus zet hem in je agenda: het FNV-webinar op donderdag 26 maart!