28 januari 2020

Zieke medewerker moet zelf ouderschapsverlof stoppen

Direct op hun eerste ziektedag kunnen Defensiemedewerkers voortaan zelf doorgeven dat zij hun ouderschapsverlof tijdelijk willen stoppen. Belangrijk is om dit dan wel daadwerkelijk te doen of te laten doen door jouw leidinggevende. Voorheen beëindigde het DCHR automatisch het ouderschapsverlof van medewerkers die langer dan 30 dagen volledig ziek thuis zijn. Al het genoten verlof in die eerste dagen ging daardoor verloren. Vanaf nu hoef je geen verlofdag meer te missen, maar wees wel alert.

Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP, waarschuwt leden dat het ouderschapsverlof automatisch doorloopt als zij dit verlof bij ziekte zelf niet tijdelijk stoppen. “In dat geval slinkt jouw saldo ouderschapsverlofdagen, terwijl je hier dan geen gebruik van maakt”, verduidelijkt hij. “Als dit aan jouw aandacht ontsnapt, kan het dus uitdraaien op een erg kostbare aangelegenheid. Na een betermelding moet je het verlof bovendien zelf weer opstarten in Selfservice.”
Rozendal roept de werkgever op om op het rekestenformulier voor de aanvraag van het ouderschapsverlof te vermelden dat de nieuwe werkwijze van Defensie bij ziekte van toepassing is bij het gebruik van dit verlof. “Hierdoor zijn medewerkers bij hun aanvraag geïnformeerd en kunnen zij hopelijk genieten van alle ouderschapsdagen waarop zij recht hebben.”

Selfservice
Een medewerker moet het ouderschapsverlof uiterlijk in de week van de ziekmelding beëindigen via Selfservice. Als een medewerker daartoe zelf niet in de gelegenheid is, dan kan zijn of haar directe leidinggevende dit op zich nemen. Een voorbeeld ter illustratie: een medewerker meldt zich op woensdag ziek. Met ingang van de (afgelopen) maandag in dezelfde week moet hij, zij of de direct leidinggevende het ouderschapsverlof stoppen in Selfservice. Na de betermelding kan dit verlof via Selfservice dus weer worden opgestart. Lukt dit niet via Selfservice? Dan kan de beëindiging worden aangevraagd met het formulier Ouderschapsverlof (Dfe 065).