1. Waarom zijn er in deze cao afspraken gemaakt over aanpassingen van de tegemoetkoming voor WWV?

Los van de vraag of het noodzakelijk is om op dit moment iets aan de WWV-regeling te doen, waren daarvoor twee redenen. De eerste is het feit dat door corona veel meer mensen thuis zijn gaan werken. Vanwege een gedoogconstructie van het kabinet ontvangen die nog steeds de volledige forfaitaire tegemoetkoming voor het reizen van de woning naar de werkplek. Daardoor is er een oneerlijke verdeling van het beschikbare geld voor de tegemoetkoming in de reiskosten ontstaan ten opzichte van mensen die nog wel 4 of 5 dagen moeten reizen. De tweede reden is dat Defensie door de belastingdienst is aangesproken op de wijze waarop de WWV-regeling door de werkgever wordt uitgevoerd. Defensie wilde daarom in ieder geval een afspraak over de WWV-regeling in deze cao opnemen.

Meer over:
Mobiliteit