14. Ik ben sinds corona deels thuis gaan werken maar ontvang nog steeds de volledige tegemoetkoming WWV. Wanneer verandert dat?

Het kabinet heeft door de coronacrisis een gedoog periode ingesteld. Ondanks dat werknemers meer thuiswerken, mogen werkevers daardoor nog steeds de volledige forfaitaire tegemoetkoming in de reiskosten aan die werknemers uitbetalen. Zonder dat dit fiscale consequenties heef als er daardoor meer dan 19 cent per kilometer wordt uitbetaald. Die gedoogtermijn is in 2021 een aantal malen verlengd. In de Prinsjesdagplannen voor 2022 is opgenomen dat die gedoogperiode op 1 januari 2022 stopt. De Belastingdienst staat vanaf dat moment niet meer toe dat Defensie zonder fiscale gevolgen een tegemoetkoming WWV verstrekt als de tegemoetkoming hoger is dan omgerekend 19 cent per kilometer.

Meer over:
Mobiliteit