19. Ik ben gedurende 2021 met UGM/FLO/wachtgeld gegaan. Heb ik dan recht op de eenmalige uitkering?

Ja, deze eenmalige uitkering wordt tevens op de gebruikelijke wijze uitgekeerd aan het gewezen defensiepersoneel met een wachtgeld-, UKW- en FLO-uitkering.