2. Waarom is er sprake van een oneerlijke verdeling van het beschikbare geld als mensen veel thuiswerken?

Momenteel wordt er geen onderscheid gemaakt in het aantal dagen dat er met eigen vervoer gereisd wordt voor de hoogte van de tegemoetkoming in de reiskosten die iemand ontvangt. Iemand die 70 kilometer enkele reis naar de werkplek reist en dat 1 dag in de week doet, ontvangt daarvoor een bedrag van 64 cent per kilometer, terwijl iemand die 5 dagen in de week reist daarvoor een bedrag van 13 cent per kilometer ontvangt. Door uit te gaan van een tabelvergoeding op basis van het aantal reisdagen tegen een vast bedrag per kilometer, wordt het geld dat voor deze regeling beschikbaar is eerlijker over de defensiemedewerkers verdeeld.

Meer over:
Mobiliteit