6. Waarom is gekozen voor een éénmalige uitkering gekozen en is niet de keuze gemaakt om al het geld in een structurele loonsverhoging van 1,4% op 1 januari 2021 te stoppen?

Een éénmalige uitkering geeft over 2021 een voordeel voor de medewerkers met een wat lager salaris ten opzichte van de mensen met wat hogere salarissen. Defensie heeft onvoldoende geld beschikbaar gesteld voor deze cao om de inflatie structureel voor Veel gestelde vragen loonontwikkeling 2021 iedereen te kunnen compenseren, laat staan iedereen er op vooruit te laten gaan. Door gebruik te maken van een eenmalige uitkering, komt er dit jaar meer geld terecht bij de medewerkers die dat naar de mening van de bonden onder de huidige omstandigheden harder nodig hebben.