6. Wat houdt die sectoranalyse waarover gesproken wordt in?

Fondsen zoals het ASD spelen een belangrijke rol bij het leveren van input voor het cao-overleg. Arbeidsmarkt en scholingsfondsen beschikken vaak over arbeidsmarktinformatie en kunnen ook verschillende onderzoeken financieren, die nodig zijn om meer kennis op te halen. Nadat het pensioenakkoord was afgesloten, ontstond er vraag naar informatie over medewerkers die potentieel aanspraak zouden kunnen maken op een vroegpensioenregeling. Daarom heeft het ASD met gebruikmaking van geld uit de MDIEU-subsidieregeling door Panteia binnen Defensie een sectoranalyse laten uitvoeren. De informatie die uit deze analyse is gekomen, zullen zowel het ASD als Defensie en de bonden gaan gebruiken bij het tot stand brengen van de trajecten genoemd onder vraag 5 en het uitwerken van de regelingen die in de SOD-uitkomst staan.