8. Waarom lijken de maatregelen die in het kader van het pensioenakkoord opgenomen zijn vooral gericht op burgerpersoneel?

Het is de bedoeling dat de maatregelen die worden uitgewerkt zoveel mogelijk voor alle defensiemedewerkers zullen gaan gelden. Als het gaat om maatregelen voor vervroegde uittreding is dit voor militairen al geregeld via de UKW en bijvoorbeeld het inverdienen. De maatregelen die er op dit gebied voor burgers zijn geweest zijn intussen vervallen of worden via een overgangsregeling afgebouwd. Omdat het pensioenakkoord ruimte biedt om voor burgers met functies die gezien kunnen worden als zware beroepen weer een aantal maatregelen op het gebied van geheel of gedeeltelijke uitstroom te treffen, is afgesproken daar in 2022 een tijdelijke regeling voor te treffen.