2. Hoe verhoudt de structurele loonontwikkeling bij Defensie zich ten opzichte van andere sectoren?

De looptijd van de cao voor Defensie is vaak niet hetzelfde als bij andere sectoren. Een goede vergelijking is daarom niet altijd te maken. Als je vanaf 1 januari 2021 tot aan het eind van de looptijd van dit resultaat op 1 januari 2022 bij elkaar optelt, is de structurele loonontwikkeling bij Defensie soms lager (bv. sector Rijk en het onderwijs) en soms wat hoger (sector Politie) dan bij andere sectoren.