Corona

Filter: Alle
Filter
Welke coronamaatregelen heeft de AFMP inmiddels zelf getroffen?

Natuurlijk heeft ook de AFMP gehoor gegeven aan de oproep van het kabinet om een bijdrage te leveren aan het blokkeren van de verspreiding van het Coronavirus. Een van de genomen maatregelen is het afgelasten van vakbondsbijeenkomsten. Zo heeft de AFMP alle Postactieven-bijeenkomsten voor de komende periode geannuleerd, evenals al haar vergaderingen. Wij zorgen er uiteraard wel voor dat onze dienstverlening aan jullie als lid zo optimaal mogelijk doorgaat.

Zijn ook de belastingservice-activiteiten van de AFMP opgeschort?

In verband met de coronacrisis zijn alle belastingservice-activiteiten in binnen- en buitenland van de AFMP afgelast en/of opgeschort. De FNV had de Belastingdienst verzocht centraal uitstel te verlenen zodat niet iedereen individueel uitstel dient aan te vragen. Helaas is dit verzoek afgewezen en zul je zelf uitstel moeten aanvragen. Je kunt jouw NL-aangifte overigens tot 1 mei indienen. Als het gaat om de buitenlandaangiften hebben we nog wat meer tijd.

Als je via www.afspraakmakenfnv.nl al een afspraak had gemaakt, dan is deze afspraak met de Belastingservice FNV inmiddels geannuleerd. Mogelijk ben je al door de coördinator van jouw woonplaats benaderd. Het zal je niet verbazen dat wij ook de dienstverlening van de Belastingservice FNV hebben moeten stilleggen. Alle reeds gemaakte afspraken tot en met 6 april worden geannuleerd. Omdat wij onze leden ook dit jaar willen blijven helpen met hun belastingaangifte, streven wij er naar om zo snel mogelijk een herstart te maken met de dienstverlening van Belastingservice FNV. Dit kan pas zodra het weer veilig is voor vrijwilligers en leden.

Welke invloed heeft het coronavirus op het overleg tussen Defensie en de vakbonden?

Defensie en de vakbonden hebben besloten om tot en met 6 mei de formele vergaderingen te annuleren vanwege het coronavirus. Zij willen echter niet dat alle gesprekken stil komen te liggen. Over onderwerpen die zich daarvoor lenen wordt daarom verder gesproken via een conference call of via andere digitale hulpmiddelen. Na 6 mei zal worden bezien of het formele overleg weer kan worden opgestart. Dit besluit is afhankelijk van richtlijnen van het RIVM rond het Coronavirus. Deze tijdelijke werkwijze kan er toe leiden dat er vertraging ontstaat in de voortgang van dossiers. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Gaan opleidingen binnen Defensie door ondanks het coronavirus?

Ja een aantal opleidingen gaat door. De afgelopen dagen heeft de AFMP daarom veel vragen van leden ontvangen over het al dan niet doorgaan van specifieke opleidingen gedurende de coronacrisis. Er was en is veel onbegrip over het feit dat deze gewoon doorgaan, ondanks de richtlijnen van het RIVM rond het coronavirus. Deze ongerustheid van onze leden en die van onszelf heeft Elze Mulder, sectorhoofd Landmacht van de AFMP, kenbaar gemaakt bij CLAS. Hij heeft hierbij verzocht om uitleg, duidelijkheid en goede communicatie. Op zich heeft de AFMP begrip voor het doorgaan van essentiële opleidingen, voorkomen moet worden dat Defensie ‘stil komt te staan’. Maar hierbij moet wél zo maximaal mogelijke veiligheid in acht worden genomen. We houden het echter samen met jullie nauwlettend in de gaten. Maak jij je toch zorgen over de doorgang van specifieke opleidingen? Dan kun je bellen met Elze: 06-53510073.

Mag een commandant in deze periode op eigen initiatief afwijken van de richtlijnen van een OPCO en het RIVM rond het Coronavirus?

Nee, dit mag zeker niet. Mocht je daar toch tegen aanlopen en niet weten wat je er mee moet, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Heb je ook een vraag over de impact van het coronavirus op jouw werk bij Defensie? Neem dan contact op met één van onze sectorhoofden via deze link.